آرشیف

2014-12-15

نثار احمد حبیبی غوری

فیروز کوه نامت مبارکباد

همت والای جوانان غوری و جرعت نوشتن نام« فیروز کوه» منحیث مرکز ولایت تاریخی غور در همه مطالب و مضامین به همه گان ثابت می سازد که تصمیم گرفتن یگانه راه رسیدن به هدف است و صدای همه ، قلم همه و قاطعیت همه در تصمیم گیری ها باعث خواهد شد تا بر دیار «فیروز کوه» توجه صورت گیرد و شهر« فیروز کوه» به شهرت برسد این وظیفه همه ما میباشد تا بخاطر آبادی ، نوسازی و بازسازی شهر «فیروز کوه» از هیچ نوع مجاهدت و تلاش دریغ نکنیم و صدای ما را به گوش تمام مسؤلان دولت برسانیم . اگر امروز کوشش مینمائیم تا نام مرکز ولایت تغییر نماید و بنام پایتخت سلاطین غور یعنی « فیروز کوه»نام گذاری شود پس فردا خواهیم توانست برای عمران بازسازی و احیای مرکز تاریخی« فیروز کوه» گامهای بلندتری را برداریم. اگر امروز بخاطر نام مرکز غور تاریخی چند وزیر را ملاقات مینمائیم و تاکید می ورزیم که نام مرکز ولایت شهر «فیروز کوه» منظور گردد و دروازه آرامگاه سطان بزرگ غیاث الدنیا والدین در هرات بروی بازدیدکننده گان باز گردد یقین است که فردا برای بازسازی قلعه های آهنگران ، مهندیش ، سفرود، ضحاک و غیره و جستجو برای یافتن آثار نایاب تاریخی سلاله غوری ها کوشش خواهیم کرد و تلاش برای بازسازی باغ ارم زمینداور ، مدرسه شاه مشهد ، مسجد لاهور، آبدات هرات ، آبدات هندوستان و غیره یادگار های امپراطوران غوری ادامه پیدا خواهد کرد هر کدام از اهداف تاریخی ما که تحقق پذیرد بفال نیک می گیریم اما گام نخست نام مشهور «فیروز کوه» است که انشاءالله بزودی منظوری مقامات ذیصلاح گرفته خواهد شد جا دارد از همه قلم بدستان که سایت جام غور را مزین به نوشته های خویش مینمایند و در اخر نوشته ها و یا اول مطالب ایشان نام زیبا و دلنشین«فیروز کوه» را تحریر مینمایند هزاران سپاس و تشکر نمایم و همچنان از تصمیم دست اندرکاران و گرداننده گان سایت جام غور که بانوشتن نام «فیروز کوه» در اخبار و مطالب توجه فرموده اند ممنون و مشکورم.                                                                             
مرکز ولایت غور شهر« فیروز کوه» است و این خواست غوری هاست.
 
 با تقدیم احترام
نثار احمد حبیبی "غوری"