آرشیف

2020-6-10

محمد حسین نبی زاده

فواد اندرانی چگونه شهید شد؟
فواد اندرابی قوماندان کندک سوم اردوی ملی واقع بند سلما ولسوالی چشت شریف ولایت هرات، بیش از یک سال بحیث قوماندان این کندک ایفای وظیفه نمود و اخیرا امنیت و مسئولیت ولسوالی های اوبه، پشتون زرغون الی چشت را برعهده گرفته بود و قبل از آن بحیث قوماندان ارکان این قوماندانی ایفای وظیفه نمود و یکی از چهره های شناخته شده ضد طالب بود و در جنگ های عمده ای چون سقوط ولسوالی تیوره ولایت غور و واپس گیری آن توسط دولت نقش عمده داشت.
اما فواد در بند سلما کشته نشد بلکه به خاطر تحرکات بیش از حد طالبان در ولایت غور به ویژه در ولسوالی دولتیار به ولایت غور اعزام شده بود تا چغچران مرکز غور را از محاصره طالبان1 نجات دهد اما وی خود در این عملیات قربانی گردید، آنچه در پی می آید چگونگی قتل فواد به اساس گفته های محافظین وهمراهانش که در این عملیات شرکت داشتند و اکنون در بند سلما مصروف خدمت هستند نگاشته شده است.
" عملیات در دره صومک ولسوالی دولتیار غور به خوبی به پیش می رفت، طالبان پس از مقاومت اندکی پا به فرار نهادند. نیروهای زیادی در این عملیات شرکت داشتند، فواد شخصا از درون یک تانک زرهی فرماندهی عملیات را بر عهده داشت و تقریبا در خط مقدم جنگ قرار داشت. باوجودی که نیروهای مختلف امنیتی در صحنه وجود داشتند اما تنها نیروهای وابسته به فواد که از هرات رفته بودند مصروف جنگ بودند. تنها از یک منزل به فاصله نه چندان دور اندکی مقاومت صورت می گرفت که توسط نیروهای فواد تقریبا محاصره شده بود.  نیروها درحال پاکسازی بودند که چند چرخبال اردو برای حمایه هوایی به صحنه رسیدند و آغاز به عملیات نمودند، دقیقا بالای نیروهایی که از نیروهای خاص فواد بودند و درحال پاکسازی صحنه و تصفیه آخرین نقاطی که احتمال وجود طالبان می رفت بودند. فواد چندین بار از درون تانک زرهی اعلان نمود که نیروهای خودی است، عملیات هوایی را متوقف کنید ولی نیروهای هوایی به مخابره وی توجهی نکردند، فواد ناچار از درون تانک زرهی بیرون پرید و در حالیکه با صدای بلند و عصبانیت به مخابره صدا می زد که نیروهای خودی است و به سمت نیروهایش می دوید تانیروهایش را از بمباران هوایی نجات دهد، ناگهان چند فیر از سمت نیروهای دولتی، ظاهرا نیروهای وابسته به یک تن از فرماندهان محلی از باشندگان دولتیار صورت گرفت که به فواد اصابت نمود و فواد درحال زخمی دوباره به داخل تانک زرهی برگشت و این جراحت ها سبب مرگ وی گردید.
با زخمی شدن فواد نیروهای هوایی هم صحنه را ترک کردند و عملیات هم که قرار بود ادامه یابد به کلی متوقف گردید و تمام نیروها همه عقب نشینی کردند و به مرکز ولسوالی و پس از آن به مرکز ولایت برگشتند".
فواد  که این عملیات را در روزهای عید راه اندازی کرده بود که هموطنانش روزهای عید را در آرامش به سر کنند، خود  برای همیش آرام گرفت و زندگی اش را فدای آرامش هموطنانش نمود.
در مورد قتل فواد پرسشهای زیادی مطرح است که مهمترین آن از این قرار است:
  1. باوجودی که اردوی ملی در مرکز غور خود دارای فرماندهی و فرمانده است، چرا فواد اندرابی در مناطقی اعزام شده است که ساحه ماموریت وی نبوده است ؟
  2. نیروهای هوایی با وجود هماهنگی ها، چرا بر نیروهای خودی به عملیات پرداختند و چرا به مخابره های انجام شده از سوی شخص فواد توجهی نکردند ؟
  3. با وجودی که مشخص است که فواد توسط نیروهای خودی به قتل رسیده است و دولت یکی از بهترین فرماندهانش را از دست داده است، باگذشت یک سال دولت در زمینه چه اقدامی کرده است؟ نتیجه تحقیقات دولت در زمینه چه بوده است؟ آیا کدام کسی بازداشت شده است یا خیر؟
اکنون که نه داکتر ابراهیمی وجود دارد و نه فواد اندرابیِ، طالبان با خیال راحت می توانند از دهلیز شمال و جنوب (ولایت غور) عبور کنند و از جنوب تا شمال کشور بتازند.
                                 

 

  1. ولایت غور تنها از سمت شرق از طریق ولسوالی دولتیار به ولسوالی لعل و سرجنگل و بامیان و سمت غرب (دره منارجام) به ولایت هرات وصل می گردید که سمت غرب توسط ملا مصطفی از فرماندهان طالبان اداره می گرددد و تنها مسیر مواصلاتی سمت شرق است که با مسدود شدن آن، مرکز غور در یک محاصره طبیعی و طالبانی تمام قرار می گیرد و تمام راه های مواصلاتی آن به خارج از ولایت قطع میگردد.