آرشیف

2016-7-13

مسعود حداد

فـــــــریـــــــاد

نگو خاکم،نگوسنگم،نگو بادم
هیاهویم ،من آوازم ، وفریادم

نه ازبیک ونه تاجِیک ونه پشتونم
ززنجیر تعصب ها، چه آزادم!

نه وابسته به یالِ دیوِ سبزینه
نه آغشته برنگ ظلم وبیدادم

وفادارهمان مکتب،که عدل آموخت
نه چون لایق رفاقت را،زدست دادم

خوشا برتو ، رفیقِ رزمِ من باشی
بیادش من کنون خرسند ودلشادم

مسعود حداد
12 جورلای 2016