آرشیف

2016-2-14

محمد نذیر نصرت

فـــروپـــــاشی و سقوط سیاسی!

فشار های وارده بر داکتر عبدالله عبدالله از سوی سران مجاهدین به ویژه بزرگان ولایات شمالی کشور مبنی بر لغو تفاهم نامه ایجاد حکومت وحدت ملی و بیرون شدن آقای عبدالله از حکومت، اوضاع و احوال محافل سیاسی را رنگ و بوی دیگری بخشیده و درین اواخر همه شاهد حرکات چند بعدی و حتی غیر منتظره ای از آدرس سران حکومت هستیم، ازجمله مهمان شدن رئیس جمهور به منزل جنرال دوستم، بیرون شدن رئیس اجرائیه دربین مردم و انظار عامه(سرک ها)، دید وبازدیدها و نشست های ظاهرا دوستانه سران حکومت فعلی با سران حکومت قبلی، اظهارات اخیر حضرت صاحب مجددی در رابطه به مدیریت نادرست آقای غنی، ناکام تلقی نمودن حکومت فعلی از سوی رییس استخبارات آمریکا، نگرانی ظاهری احمد ضیا مسعود از اوضاع امنیتی و چندین مورد مهم دیگر، همه حرف از سقوط سیاسی و جاگزینی مهره های دیگر، جهت حکمروایی در افغانستان دارد که به باور من هریک از نخبه گان سیاسی افغانستان در صدد یافتن جایگاه خویش در بدنه حکومت که درآینده تشکیل خواهد شد، میباشند، چراکه همه به این باور رسیده اند که دیگر، این حکومت، پوسیده و کارایی لازم را ندارد، بناء چه بهتر که هرکس گلم خویش، از آب بیرون آورد و اما متأسفانه بازهم، این مردم بی دفاع ما اند که ضرر نموده و این ناهنجاری ها را تجربه مینمایند.
باعرض حرمت
محمد نذیر نصرت
24 دلو 1394
هرات- افغانستان