آرشیف

2015-1-12

محمد ناصر انوش

فــراغت یکی دیگر از فرزندان لایق و پرتلاش خطه باستانی غور

 

امروزجای بس خوشی و افتخار است که شاهد فراغت یکی دیگر از فرزندان لایق و پرتلاش خطه باستانی غوراز دانشکده حقوق وعلوم سیاسی و روابط بین الدول قرارداریم.
محترم محمد نذیر سوری فرزند نظرمحمد باشنده ولایت غور باکسب درجه اعلی ؛ پروگرام ماستری حقوق و علوم سیاسی را در شهر میسور کشور هندوستان به پایارسانید وبا کسب نمرات اعلی نام کشورش را در بین چندین کشوریکه در همین دانشکده محصل داشتند ؛ بلند ساخته و سربلندی را به ارمغان آورد.
موصوف با تلاشهای خسته گی ناپذیر؛پنج سال دوره لیسانس و متعاقبا دوسال دوره ماستری رادر دانشکده حقوق و علوم سیاسی در کشور هندوستان سپری نموده و عنقریب بعد از اتمام مراتب رسمی اسناد خود ؛ عازم کشور شده و در خدمت مردم شریف وطن عزیز ما افغانستان بالاخص ولایت غور قرار خواهند گرفت.
جای بس افتخار است که جوانان ما یکی پی دیگری با درجات و نمرات عالی از دانشگاه های داخل وخارج کشور؛ مردم دوراز انظار سرزمین مارا نوید آینده روشن و درخشان میدهند.
ماستر سوری جوان کوشا ؛ پرتلاش و زحمت کش بوده ودر آینده نه چندان دور شاهد ارتقاء موصوف به درجات عالیتر در امور محوله مستقبل شان خواهیم بود.
بدینوسیله خواستیم دوستان عزیز را در خوشی و سرور این جوان تازه به بر رسیده شریک ساخته و برای موصوف و خوانواده محترم ودوستان شان هم این موفقیت عالی را از صمیم قلب تبریک و تهنیت تقدیم بداریم .

 

فراغت یکی دیگر از فرزندان لایق و پرتلاش خطه باستانی غور

 

فراغت یکی دیگر از فرزندان لایق و پرتلاش خطه باستانی غور

 

فراغت یکی دیگر از فرزندان لایق و پرتلاش خطه باستانی غور

 

فراغت یکی دیگر از فرزندان لایق و پرتلاش خطه باستانی غور

 

فراغت یکی دیگر از فرزندان لایق و پرتلاش خطه باستانی غور