آرشیف

2016-6-18

دوکتور محمد عابد حیدری

فـراغــت ات مـبـارکـبــــاد

وقتی بی خبر از همه چیز ، دریک تالار بزرگ ،درجمع حدود دو هزارنفرنشسته ئی وبه حرفها و بیانات گردانندگان محفل ومسوولان کالج گوش فرا میدهی، بدون شک ،موضوعات متعددی دردل ودماغ ات  درشنا است. به همه چیز می اندیشی ؛ اما بعضی اوقات، چیزیکه نه تو و نه هم سایرین به آن فکر میکنند ، مواجه می شوی .آنچه را که به آن فکر نمی کنی ، با صدا و صحبت رئیسه ای کالج ، مانند صدای توپ به فضای سالون بزرگ سه هزارنفری طنین انداز میگردد که : « این فارغ التحصیل ممتاز ، کسی دیگری نیست ، جز منهاج حیدری » ، دیگر دنیای تفکر و اندیشه ات ملکوتی میگردد و در فضائ زلزله زائی کف زدنهای ممتد حضار، غریو « مبارک » « مبارک » گفتن جوانان همصنفی وهم کالجی ای فرزندت ، اشک خوشی را در چشمانت جاری میسازد.                                                                    
بلی ! طرف صحبتم جریان محفل گرامیداشت ازفراغت شاگردان کالج « لمبرسیتر » شهر اسلو است که روز چهارشنبه 15 جون 2015 / تدویر گردیده بود و پسرم منهاج جان حیدری ، برای من ، خانواده ، دوستان ، همشهریان و هموطنان اش ، افتخار آفرید که الهی همیشه و برای همه فرزندان غور وافغانستان چنین بادا .                                        
فرزند چهارم من احمدمنهاج جان حیدری تحصیلات  سه ساله خودرا درمقطع کالج به پایان رساند و فارغ التحصیل شد. سپاسگذارم خدائی را عزوجل که منهاج جان علمبردار شاگرد « ممتاز » فارغان سال 2016 کالج اش گردید و تحایف مادی این مقام بزرگ معنوی را نیز از آن خودساخت.  افتخار حاصله  به خودش ، فامیل ، اقارب ، دوستان ، همشهریان غوری اش و هموطنان افغانستانی اش ، مبارکباد .                                                                             
طبق رسم معمول در کالجهای کشور ناروی ، درختم تحصیل سه ساله ، هرسال (دوره) یکنفر شاگرد ممتاز و نخبه ای کالج ، بادر نظر داشت معیارهای معین درزمینه که چندین مرحله دارد ، انتخاب و معرفی میگردد .به این تفصیل که ؛ اول از هر صنف وهر رشته تحصیلی یکنفر تعین میگردد.بعدآ از جمع آنها ، هفتاد و پنج درصد به مرحله دوم ، پنجاه درصد به مرحله سوم ، بیست وپنج درصد به مرحله چهارم میرسند و سرانجام هیات رهبری ، اداری و شورای علمی استادان از جمع کسانیکه به مرحله پنجم رسیده اند ؛(امسال هشت نفر بودند ) طبق طرزالعمل تعین شده ، یک شاگرد را که از هر حیث واجد شرایط میباشد ،از جمع آنها بعنوان فارغ التحصیل « ممتاز » سال معرفی میکنند که تحایف این مقام به او تعلق میگیرد و اسم اش در تاریخچه کالج بحیث « ممتاز » درج میگردد. از جمع (372 ) نفر فارغان سال 2016 ، مقام ممتاز را منهاج جان بدست آورده که این موفقیت و فراغت اش مبارکباد .                                    
به امید اینکه همیشه ودرهمه امورات زندگی اش چنین ممتاز باشد ، برایش صحت ، طول عمر و موفقیت خواهانم.
 

فراغت ات مبارکباد منهاج حیدری

 

جام غور: فیلم کوتاهی از این مناسبت را میتوانید با کلیک نمودن اینجا تماشا کنید.