آرشیف

2016-9-5

فصل گمشده

فصل گمشده . . .

اثر :  وحیدالله «  خیرزاد »   
———————————————–

 
زلف مشکین ، قد بالا ، رنگ گندم داری
لب میگون ، رخ زیبا ، چشم چون خم داری
                            چه ملیحانه تبسم داری
چهره دلکش و آرام تو دل می دزدد
صورت ماه ، بدن از جنس بریشم داری
                           چه ملیحانه تبسم داری
گهی آبی و گهی آتش سوزاننده
همچو شهزاده غرور متلاطم داری
                            چه ملیحانه تبسم داری
شـــاه بیت غـــــــــــزلی در دل شــعر شاعــر
مــــــــــثل نوت تــم گیـــــــــــتار ترنم داری
                            چه ملیحانه تبسم داری   
من سراپا شده ام محو نگاهت ای جان
تو چو آهو نگهی گرم به مردم داری
                            چه ملیحانه تبسم داری
 تو پر از خاطره ای ، خاطره های غربت
من همان فصل کتابم که مرا گم داری

                            چه ملیحانه تبسم داری.
——————————————-

سروده :  وحیدالله (  خیرزاد  )
ولایت نیمروز  –  شهر زرنج
تاریخ :  13 / 06 / 1394