آرشیف

2018-2-18

فصل اول کتاب ریاست اس: “به خالد اتفاقی افتاده است”

پس از جنگ اشباح، کتاب «ریاست اس» دومین کتاب استیف کول در مورد جنگ افغانستان است. کتاب "ریاست اس" در مورد فعالیتهای اداره استخبارات امریکا در افغانستان و پاکستان در جریان سالهای 2001 تا 2016 و مخصوصاً رابطۀ پشت پرده آی اس آی با طالبان نوشته شده است.
استیف کول نویسنده امریکایی کتاب ریاست اس را با حکایت های کوتاهی از رشادت، قهرمانی و نبوغ نظامی شهید احمدشاه مسعود و افراد تحت امرش آغاز و با بیانات احمد مسعود یگانه پسر احمد شاه مسعود خاتمه بخشیده است.
نویسنده در صفحه  15 کتابش
 از احمد شاه مسعود به عنوان با هوش ترین رهبر سیاسی یاد کرده که از اعتبار فراوانی بهره داشته است. به باور آقای کول، احمدشاه مسعود به همان اندازه که در میدان مبارزه یک فرمانده تاکتیکی شجاع و موفق بوده به همان اندازه به  ضروریات، مواد غذایی و امنیت افراد غیر نظامی و حامیانش اش توجه داشته است.
برندۀ جایزۀ ادبی پولیتزر 
در صفحه 17 کتاب «ریاست اس» احمدشاه مسعود را به «چگوارا»  قهرمان مبارزات آزادی بخش مردم امریکای لاتین مقایسه کرده و از او به عنوان یکی از مشاهیر  بزرگ و ماندگار تاریخ یاد کرده است.
نویسنده متعاقباً به سیاست خارجی شهید مسعود پرداخته که به جز پاکستان با اکثر کشورها به شمول ایران، هند، امریکا و روسیه روابط خوب اطلاعاتی داشته است.

ملاقات بیلی با مسعود:
ریچارد بیلی رییس ALEC Station  اداره استخبارات امریکا در اکتبر 1999 جهت ملاقات با احمدشاه مسعود به دره پنجیشر میرود و به مسعود میگوید برای گرفتاری اسامه بن لادن باما یکجا کارکن. مسعود در پاسخ میگوید که امریکا مشکل بزرگتر از بن لادن دارد و مه تنها کسی هستم که علیه این گروهای هراس افگن مبارزه میکنم. بیلی موافقت میکند که در جنگ با تروریسم با مسعود همکاری کند اما بیلی نمیتواند قصر سفید را قانع سازد. پسان بیلی به احمد شاه مسعود واضح میگوید که امریکا نمیخواهد شما حکومت کابل را از کنترل طالبان بیرون کنید. امریکا تنها جهت گرفتاری اسامه بن لادن با شما همکاری میکند. احمد شاه مسعود درست فهمیده بود که هر کشور بیرونی راه خود را میرود و از همان خاطر مسعود به مقاومت و باورهای خود اتکا میکرد.
نویسنده در صفحه 14 کتابش به منابع مالی جبهه مقاومت ضد طالب به رهبری احمد شاه مسعود نیز اشاره کوتاهی داشته است. متن کتاب: « مسعود تنها 60 میلیون دالر در حساب لندن ذخیره داشته است، ولی آنها به طور موثر و واقعی در جنگ با طالبان و پاکستان قرار داشتند؛ کشوری که مجهز با سلاح هسته ای است و تولید ناخالص داخلی در سال بیش از 70 میلیارد دالر دارد.»
قابل یاد آوری است که نویسنده در ارتباط به منابع مالی هیچ سندی ارایه نکرده. این موضوع در پا نوشت شماره 3 کتاب گنجانیده شده و در آنجا گفته شده است که همه چیز در مورد حساب لندن نقل قول از زبان یک مامور استخباراتی است .
در این کتاب، به ماجرای شهادت احمد شاه مسعود و چگونگی آغاز عملیات های نظامی امریکا در افغانستان نیز پداخته شده اما استیف کول در کتابش ننوشته است که چگونه آن دو تروریست عرب با پاسپورت های بلژیکی و به حمایت کی ها خود را به پنجشیر و بعد به خواجه بهاوالدین رسانیدند.
در بخش دیگری از کتاب به راکت پراکنی های گلبدین حکمتیار بر کابل و شکنجه کرزی توسط مارشال فهیم نیز اشاره شده است.
استیف کول در ادامۀ این کتاب، در بارۀ حمایت گسترده ارتش و سازمان استخبارات پاکستان از طالبان پرداخته است.

عبدالملک اوشانی