آرشیف

2014-12-26

عبدالغفور غفوری

فرهنگ شهرنشینی و شهروندان ما

درابتدا میخواهم حلول روزهای عرفه وعید سعید فطر را به حضور تمامی خواننده گان محترم ویبسایت جام غور تبریک وتهنیت عرض کنم . 
فرهنگ در هر نوع از جامعه نشان دهنده شخصیت ، هویت ، رفتار و کردار ، آداب و مجموعه اخلاقیات ساکنین آن است که در لوای اجرا و رعایت قوانین و مقررات وضع شده در قانون نمود پیدا می کند.
فرهنگ شهر نشینی از جمله فرهنگهای کهن است و زمانی که جوامع بدوی وارد مراحل نوین شدند ، قوانین و هنجار های جدیدی را شکل دادند که از این بین مهمترین این تغییرات پذیرش نظم بود که در روابط اجتماعی افراد بروز پیدا کرد و عاملی شد برای اینکه افراد جامعه به طور منطقی و قانونمند زندگی کنند وبه دنبال آن قانون و دولت و گسترش روابط اجتماعی شکل گرفت و بتدریج با گذشت زمان و برحسب نیاز شهرها، قوانین ، مناسبات اجتماعی ، حقوق اساسی و حقوق شهروندی به وجود آمد و افرادی که از این قوانین سرپیچی می کردند از طرف مراجع قانونی مورد تعقیب و مجازات قرار می گرفتند. 
با توجه به آنچه در صدر این نوشته آمد نگاهی به چگونگی فرهنگ شهر نشینی در شهرخودمان می اندازیم .
اگر منصفانه و با دیدی نقادانه به وضعیت موجود در شهر نظرباندازیم خواهیم دید که با فرهنگ صحیح و اصیل شهرنشینی فاصله زیادی داریم چرا که روزانه و در امور مختلف روزمره بویژه امور اجتماعی، نابسامانی وناهنجاری و اعمال به دور از فرهنگ شهرنشینی را شاهد هستیم.
واقعا درین اواخر قانون شهر نشینی درمرکز شهرکاملا زیر پا شده وهیچکس توجهی دراین امر مهم وحیاتی ندارد بگونه مثال درمرکز شهر فیروزکوه ویا چغچران سرک ها از سه کیلومتر طویلتر نیست درحالیکه موترهای پولیس محترم به سرعت 120 کیلومتر درساعت به داخل شهردویش میکنند این حرف پت وپنهان نیست وبه همه آشکارا میباشد, از انداختن کثافات وآشغال ها به داخل جوی های شهر که بکُلی جوی هارا مسدود کرده وآب نمیتواند عبور کند وهمچنان انداختن کثافات به پهلوی پُل بزرگ شهر که بکُلی بوی وطعفن آن اطراف را گرفته وباعث آزار وازیت میوه فروشان ومشتریان آنها گردیده چی بگویی….., درین ولایت حمام های درست ومجهز وفراوان هم وجود ندارد که مردم بتوانند روزانه سه مرتبه ازدست خاک وگرد موتر های پُرسرعت وموترسایکلان وغیره حمام نمایند, 
من از تمام مردم عزیز مرکز شهر وبا الخصوص(دریوان پولیس محترم ودیگرکسانیکه دارای موتر های لکس هستند وعلاقه خاصی به موتر دوانی دارند)خواهشمندم که درهر وقت وعلی الخصوص حد اقل درروزهای عید سعید فطربا حوصله باشند وکرامت انسانی را حفظ کنند چرا کسانیکه از پیاده رو های سرک ها قدم میزنند از شهر تا به خانه که میرسند ازدست گرد وخاک شناخته نمیشوند واین دواندن موترها وسکل ها کدام منفعت هم ندارد.
وازطرف دیگر به تمامی ارگان های محترم امنیتی که درجریان روزهای عرفه وعید سعید فطر امنیت مردم را تامین مینمایند پیشنهاد میکنم اینکه لطفا لطفا جلو این همه موتر دوانی وسکل دوانی را بگیرند وکسانیکه از قانون ترافیکی وغیره عبور میکنند وتخلف را مرتکب میشوند جریمه سنگین کنند که این امر هم برای آینده آنها ومردم مفید واقع میشود وهم از حادثات خیلی خطرناک ترافیکی جلوگیری به عمل میاید درحالیکه درجریان هفته پیش چندین حادثه ترافیکی هم داشتیم که تلفات هم درپی داشت.

 

به امید عرفه وعید خوش 
با احترام
غفوری