آرشیف

2020-1-27

احمد سعیدی

فرزانه وطنم محمد ناصر علم روی سخنم با توست

آن را که فضل و دانش و تقوا مسلم است
هر جا قدم نهد قدمش خیر مقدم است.

ارجمند گرامی ناصر علم هیچ نمیدانم چرا نسبت به دیگر فارغ التحصیلان فارغ التحصیلی شما را تبریک میگویم، شاید نسبت به دیگران بتو احساس بهتری داشته باشم از ننگرهار تا هرات سر گردانی ها و زحمت کشی های شما را نه تنها من همه میدانند. من از همه بیشتر آگاه تر ام فارغ التحصیلی برایت تبریک باد،  ناصر جان هرگز فراموش تو نشود در هر پایانی یک شروع دیگری وجود دارد. من در مورد تو رویای بهتری دارم، با گذشت چندین سال حالا بتو میگویم در اوایل که از ولسوالی تیوره بخاطر ادامه تحصیل آمده بودی حتی برادر بزرگ تو جناب حاجی صاحب آقای علم فکر نمیکرد که تو بتوانی از عهده این همه مشکلات سر افراز بدر آیی اما من میدانستم تو مرد متین و مقاوم هستی،

عزیزم ناصر جان علم فارغ التحصیلیت آغازیست برای شروع راه جدید، من برای تو بهترین روز ها و ایام را در راه خدمت گذاری به مردم آرزو میکنم، فقط همین قدر و بس.