آرشیف

2015-12-17

محمد حنیف قاضی زاده

فراغت جوان پرتلاش و زحمت کش آقای عزت الله جان بیگزاد مبارک .

بنام خداوند متعال

میدانم جوان خوش سیما بیگزاد خوش اخلاق .
شما درجریان تحصیل  با همه مشکل های موجود درزمان تحصیل تان از صبر و استقامت کارگرفتنید تا اینکه فراغت خود را به درجه ای عالی از دانشگاه بامیان دانشکده ای زمین شناسی بدست آوردید .
فراغت تان مبارک و مطمیینم که آنچه را آموخته اید در خدمت مردم خود هستید .

فراغت جوان پرتلاش و زحمت کش آقای عزت الله جان بیگزاد مبارک .