آرشیف

2014-12-27

غلام ربانی هدفمند

فرار از لیتوانیا

 

 

ترجمه : تقدیم به عالیجاب ایگناتیویسیوس!
در پاسخ به نامۀ مورخ 5/7/2012 شما که در ارتباط به دو نفر بنام های آقای عزت الله ولد محمد صدیق و آقای مین الدین ولد غیاث الدین کسانی هستند که تریننک زراعت را تکمیل ننموده اند و به تاریخ 1 جولای در میدان هوایین بین المللی ویلنیوس حاضر نبودند. 
من از این که نگفتم که چنین اعمالی از سوی حکومت افغانستان و همچنان حکومت محلی ولایت غور غیر قابل پذیرش است پیشیمان هستم 
من هم ریاست زراعت را قبلاً اطلاع داده ام که در باره به این موضوع سوالات عمیق و دقیق بکنند و دو باره به من اطلاع بدهند که برای این دو نفر چه اتفاق افتاده و چرا کورس را تکمیل نکرده اند . 
من همچنان در باره به این موضوع سوالات را مطرح خواهم کرد که آیا این دو نفر تا هنوز در لیتوانیا هستند و یا زودتر از وقتی که قرار بود بیایند ؛ آمده اند و یا به کدام جای دیگری رفته اند . 
من به شما اطمنان می دهم که نتیجۀ چنین سوالات را به شما سهیم خواهم کرد برای اینکه از چنین اتفاقاتی در آینده جلوگیری شود .

داکتر عبدالله هیواد
والی غور

 


این سریال پایان نیافته ، که داکتر عبدالله هیواد تبدیل شد ، امید وارم ادارۀ تازۀ پای ولایت غور تحقیق نمایند که آیا(آقای عزت الله ولد محمد صدیق و آقای مین الدین ولد غیاث الدین ) مأمورین ریاست زراعت بوده اند؟ یا تقلبی و خلاف قانون به عوض کارمندان ریاست زراعت به لیتوانیا رفته اند تا از آنجا فرار نمایند و به کشور های دیگری اروپایی بروند . 
اگر کارمندان ریاست زراعت ولایت غور بوده اند به چه دلیل لادرک گشته اند و تا هنوز (خون و موی ) از آنها به دست حکومت افغانستان – ادارۀ محلی غور نیامده است ؟ .