آرشیف

2018-7-10

محمد امین فروتن

فتوی های ریأ کارانه ای ازمریدان ارگ وتحقق گفتمان صلح درافغانستان!

آورده اند شخص زرنگ و خود خواهی که در مراسم ختم یکی از اموات سخنرانی میکرد وبه جائی مشخصات و کارهای خوب متوفی به بهانه های مختلف از خودش به  تعریف و تمجید می پرداخت ، بالاخره یکی از حاضران که ازین سخنان به تنگ آمده بود  از جای بلند شد و خطاب به سخنران گفت : بالاخره ما نه فهمیدیم که این میت فوت کرده یا شما به رحمت خدا رفته اید ؟
https://www.youtube.com/watch?v=Uz0F7PressI&feature=youtu.be
پیش ازاین ازشیوه تهیه سالادی بنام صلح وانواعی گوناگونی ازاین سالاد ها سخن گفته ایم وازمدت طولانی بدینسو می بینیم که درهرمجلسی و برهر دسترخوانی انواعی ازاین سالاد های رنگین به بحث های داغی ازتحلیل گران ومناظره های "رأشن فکران "و"سیأ"ست مداران مبدل شده  است . هرچند این تحلیل ها ومشورت هابا اکابرو بزرگان مافیائی بنام" اجماع ملی "و"صلح بین الافغانی !"ازسوی سران رژیم مافیائی بویژه جناب محمد اشرف غنی احمدزی فرمانده کل نیروهای مسلح و رئیس منتخب مردم افغانستان !! به عنوان کرا مات ذاتی آنحضرت محسوب میکنند
 
اما وقتی شنونده ای ژرفنگر و هریکی از روشنفکران راستین جامعه که چراغ راه ملتها اند از مفرادت و لوازم ضروری برای تهیه معجونی بنام صلح برخاسته از اجماع ملی !! را با دقت مورد بررسی قرار میدهند آنرادر راستای یک معامله تجاری  ، تبلیغات واهی  و یک فریب بزرگ سیاسی   می شمارند .
https://www.youtube.com/watch?v=tya5TfIQgvo
زیرا در گذشته ای نه چندان دوربلکه  درست همان روزیکه درتالار معروفی موسوم به تالار لویه جرگه عنعنوی بیش از دو هزار تن ازاُلمای کرام را برسم  اسلاف حاکم بر افغانستان موظف به تسوید و تصویب یک فتوا ی قطوری نمودند و آنها نیزبدون آنکه بدانند برای کدامین منظوری آنها را دعوت داده اند و آیا زمینه های وجدانی و اخلاقی در وجود فرد فردی از آن جمع علمای کرام افغانستان دیده میشود یا خیر ؟
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jwGev9vGUjk
نشستند و برضد عملیات انتحاری فتوی صادر نمودند و آن عملیات را از نگاه شرع اسلام حرام قطعی دانیستند !! جالب ترین بخش فتوای متفقه علمای افغانستان آنجا و آنگاه بوده که مردی با موهای سفید که وی را مولوی محمد غفران موحد معاون مرکز مطالعات اسلامی می خواند وقتی فتوای مورد نظر و علاقه ای حاکمان بویژه جناب محمد اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی افغانستان را قرئت میکرد در بخشی از آن بر آیه شریفه شماره نهم سوره الحجرات  قرآن پاک استناد نموده است
https://www.youtube.com/watch?v=QkH9moIUO8M
که حکایت از مشاجرات ذات البینی مسلمانان دارد وآنرا  به دوسته ای اطلاق مینمود که در صورت اثبات جرم ، خون ریزی و دهشت افگنی هیچ یکی از آنها از مسلمانان به حساب نه می آیند مغائر با این برداشت از آیه ای درقرآن  ، درآیه ای متذکره جنگ میان دو طائفه ذکر شده که هیچگاه  نه میتوان آنرا حمل بر دشمنی بنیادی با خدا و مردم دانیست .خلاصه اینکه هیچ یکی از علمای کرامی که در خیمه موسوم به لویه جرگه عنعنوی من وسلوای استخباراتی را تناؤل مینمودند وجنگجویانی از هر دو جریان فوق الذکررا نه به دلیل اینکه انسان اشرف المخلوقات است و نباید به هر دلیل و هر جرم و حتی جنایتی مجوز مرگ وی را صادر کرد و آن را محکوم به مرگ نمود ، به آشتی و قطع جنگ فرا می خواندند ،
 
باید به صراحت گفت که روح این نگاه برعمودی ازگفتمان قدرت وولایت مطلقه استوار است که به نمائندگی از پروردگار(ج) برای خود حق میدهند تا انسان این خلیفه خدا درزمین را که فطرتأ با اشتباه و خطأ آفریده شده بنام مخالف وملحد وحتی مشرک محکوم به مرگ سازند .اینجاست که برخلاف روح اصلی قرآن پاک  برخی ازهواداران شریعت مدار گفتمان غیراجتهادی وغیرعقلانی وقتی به منبر میروند و مایکروفون را در دست می گیرند ازبکارگیریی هیچ نوع ادبیات توهین آمیز نسبت به انسان  خلیفه الله در زمین دریغ نه می کنند و با خطبه های نفرت انگیز شان بزرگترین خدمات به دشمنان آزادی واستقلال انجام می دهند  .
https://www.youtube.com/watch?v=jKgRtfexvnA
 روی همین دلیل است که از نگاه پیروان این قرئت سلفی و بینش معیوب نسبت به انسان و جهان نه تنها همه جنایتکاران تاریخ مسلمان اند بلکه مال وجان و ناموس تمامی مخالفان منافع شوالیه های مذهبی وچکمه پوشان  روشنفکر نمایی جامعه را حلال و مباح میدانند هرچند سخنان این آخوند بی خِرد جامعه افغانی را بسیار شنیده اید اما به دلیل صراحت و بیان روح اصلی گفتمان اقتدار گرأ ی شریعت مدار که نزدیک به اکثریتی از رهبران ارشد مذهبی جامعه جنگزده افغانستان وفادار با همین گفتمان ضد اجتهادی متابعت میکنند بار دیگر توجه شما عزیزان را بدان جلب میسازم :
https://www.youtube.com/watch?v=Z4B9tRfb-5M&t=5s
ببینید دوستان ! این آخند بیچاره شده  باچی ساده گی و آسانی و با چه ادبیات و توجیهاتی خود را در مقام قدرت و مالک مال و ناموس انسان های  می شمارد که علاوه بر تحمیل شرائط خونین  جنگ بزرگترین دردی از متحجران را حمل میکنند ؟
                  وقتی آتش بس را اینگونه به مسخره میکشانند !
هرچند که این وصله بلا نسبت به جناب اشرف خان غنی نه می چسپد اما پس ازآنکه به فرموده  حضرت داروغه  شهر به تعداد سه هزار تن از اکابر علمای جید افغانستان در خیمه گاه لویه جرگه عنعنوی از من وسلوای استخبارات بهره بردند حضرت محمد اشرف غنی به اتاق مجهز با دوربین های مداربسته واقع درخانقای  ارگ  وارد گردید وضمن قرئت یک خطبه ای  کوتاهی احترام به علمای کرام و شریعت غرای محمدی  را تنها استراتیژیی دولت جمهوری اسلامی افغانستان  خواند
https://www.youtube.com/watch?v=qEQTAj3geQ8&t=118s
 و با اشاره به تقاضای علمای کرامی که اعلام آتش بس یکجانبه  از سوی  حکومت را مطالبه مینمودند برقراریی آتش بس ده روزه  با مخالفان دولت افغانستان  را از این احترام عمیق به علمای افغانستان وانمود کرد . اما از آنجائیکه حتی همین عزم آتش بس موقت  نیزمحصول تصمیم حضرت اشرف غنی نبود لهذا اینگونه به فضاحت کشانیده شد وقتی داروغه ارگ و مجاور مرقد امیر عبدالرحمن جناب اشرف غنی توسط ویدیو کنفرانس ها و دیگر امکانات از عموم والی ها وولسوال ها ی کشور خواست  تا مسأله صلح با مخالفین را مردمی سازند ودر مقدم این مأموریت ، ولسوال ولسوالی محمدآغه ولایت لوگرنزد طالبان رفت وبه پای طالبان نشست و یکی از فرماندهان طالبان که  قاری برهان نام داشت در محضر یک جمع سیاسی وشبه  روحانی  به دل آرام  خطبه جنایت خواند و آنچه را که در دل بیمارش موج میزد و می طلبید برزبان آورد .
https://www.youtube.com/watch?v=CU1NohOnCV8&feature=youtu.be
ببینید که این جنگجوی که خودرا قاری برهان واز فرماندهان طالبان محسوب میکند چگونه برای ولسوال منطقه ای بره کی خطبه جنایت می خواند ؟
 ولی دیری نه گذشت که اشرف خان غنی در یک سفری که آگاهان آنرا یک سفر  انتخاباتی می خواند به شهر تاریخی جلال آباد سفر کرد و در محضر سربازان قول اردوی ۲۰۱ سیلاب وزارت دفاع ملی افغانستان مقیم لغمان خاطره ای از سربازی  را بیان کرد که گویا آن سخنان سبب شد تا وی با مخالفان نظام افغانستان اعلام آتش بس کنند ، البته ضرب المثل  بسیار مشهوری که " دروغگو حافظه ندارد " در حق جناب اشرف غنی صدق پیدا کرد . زیرا وی ضمن بیان حکایتی که از قول یک سرباز بازگو کرد آنراچنان احساس برانگیز خواند که موجب شد با طالبان بصورت موقت اعلام آتش بس کند .
https://www.youtube.com/watch?v=7sDxMRha0vY
 این نوع اظهارات کسی که خود را در هر محفل رسمی و خصوصی سرقوماندان اعلای اردوی ملی و رئیس جمهور منتخب دولت جمهوری اسلامی افغانستان می خواند بصورت واضح بر بیمار بودن و هذیان گوئی اش دلالت میکند . یکی از نمایان ترین شیوه های تبلیغاتی که دررژیم مافیائی حاکم بر کابل  به ؤفور دیده میشود انحراف افکار عامه و مشغول ساختن آن  به امید های کاذب است که با ختم و پایان هر مجمع جهانی و منطقوی  مربوط به کشور افغانستان تبلیغ برای دیگر کنفرانس و نشستی آغاز می می یابند  . چنانچه از نخستین لحظات  استقرار حکومت وحدت ملی در افغانستان چندین کنفرانس و نشست های بین المللی برای افغانستان جنگزده حائز اهمیت فوق العاده خوانده شده اند و آخرین نمونه آن نیز نشست علمای افغانستان – پاکستان و اندونیزیا برای تحقق صلح و پایان دادن جنگ در افغانستان  بوده است که علی الرغم تبلیغات غلو آمیز در باره آن کنفرانس و اینکه گویا طالبان نیز در آن اشتراک مینمایند
 
یک نشست کاملأ امیدوار کننده خوانده شده بود و در کنفرانس مذکور نیز چنان اعلام شده بود که گویا پس از تماس های مکرر با طالبان ،  آنها حاضر شده اند تا در کنفرانس اندونیزیا جهت بیان شرائط قطع جنگ  اشتراک نمایند !! اما با تأسف که در کنفرانس جاگارتا نیز هیچ یکی از چهره های نسبتأ شناخته شده طالبان اشتراک نداشت و ظاهرأ ان کنفرانس به ناکامی انجامید اما پیوست با آن انعقاد کنفرانس های جداگانه در عربستان و پاکستان براه افتاد تا هفته ء آئنده دریکی از شهر های عربستان بنام کنفرانس برای صلح منعقد گردد .
 
هنوز درباره انعقاد کنفرانس صلح در عربستان سخن زده می شد و از قول اکرم خپلواک رئیس دارالانشای خانقاه صلح از اشتراک چندین تن از نمائنده گان طالبان خبر داده شده بود که طالبان  با انتشار اعلامیه ای کنفرانس های چون عربستان ودیگر کشورها را ضیاع وقت دانیستند و از همه مردم خواست که از اشتراک در چنین کنفرانس ها خودداری نمایند .بدین سان یکباردیگربر ناکارآمدی چنین نشستها و کنفرانس ها مهر باطل گذشته شد
 
 
ادامه دارد