آرشیف

2015-2-1

محمداکرام اندیشمند

فتنه ی”خیرت ویلدرز”

رهبر حزب برای آزادی:
خیرت ویلدرز(Geert Wilders) رهبرحزب برای آزادی هالند Partij voor de Vrijheid(PVV) است. اودرسال 1990 عضویت حزب مردم برای آزادی و دموکراسی(VVD)(Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) را کسب کرد و در سال 1998 از طریق این حزب به عضویت پارلمان هالند در آمد. ویلدرز در سال 2004 از حزب مردم برای آزادی و دموکراسی جدا شد و حزب برای آزادی هالند را تأسیس کرد. او یک سیاستمدار راستگرا و لیبرال است که با اسلام و قرآن به عنوان دین و کتاب مقدس مسلمانها به شدت سر ستیزه جویی و مخالفت دارد. ویلدرز تعلیمات و اعتقادات اسلامی را عامل خشونت تلقی می کند و اسلام را دارای کلتور عقب مانده میداند. او به این باور است که مسلمانها نمی توانند خود را  با کلتور و فرهنگ هالندی وفق دهند. زیرا کلتور هالندی بر مبنای تعلیمات و ارزش های عیسویت، یهودیت و هومانیزم قرار دارد. ویلدرز دربهارسال 2006 تقاضا کرد که مکاتب و مساجد اسلامی در هالند ممنوع شود و از ورود مسلمانان به هالند جلوگیری بعمل آید. اما نظریات و مطالبات خیرت ویلدرز در پارلمان هالند و در میان احزاب سیاسی و جامعه ی هالند موافقان زیادی پیدا نکرد.
ویلدرز و"فتنه":
خیرت ویلدرز در جهت ابلاغ دیدگاه ها و باورهای خود در مورد اسلام و مسلمانان برای جامعه ی هالند و بیرون از هالند فلمی را بنام"فتنه" تهیه کرد. او علی رغم نارضایتی رهبری حکومت هالند و بسیاری از احزاب و سیاستمداران هالندی این فلم را شامگاه پنجشنبه 27 مارچ 2008 از طریق انترنیت به نمایش گذاشت. ویلدرز قبل از انتشار فیلم در 23 مارچ گفته بود که فلم او نه در باره ی مسلمانان بلکه در مورد اسلام و قرآن است. او فیلم فتنه را در روزهای گذشته آخرین هوشدار به جهان غرب خواند و آنرا شروع مبارزه برای آزادی نامید.
نکوهش رسمی فتنه ی خیرت ویلدرز در هالند:
"یان پیتر بالکننده" صدراعظم هالند در نخستین واکنش پس از انتشار فیلم فیتنه در انترنیت، نمایش این فیلم را نکوهش کرد. او گفت که این فیلم هیچ هدفی را جز توهین به اعتقادات مردم دنبال نمی کند. صدراعظم هالند که از تلویزیون صحبت میکرد ابراز امید واری نمود که انتشار فیلم موجب تبارز خشونت نشود. او گفت که احساسات نباید بهانه ای برای بروز خشونت گردد.
توهین یا انتقاد:
فیلم پانزده دقیقه یی فتنه با نمایش تصویر جلد قرآنکریم آغاز می شود که در صفحه ی آخر جلد نام فیلم نگاشته شده است. سپس کاریکاتور منسوب به پیغمبر اسلام نمایان می شود که قبلاً از سوی کاریکاتوریست دنمارکی "کورت ویستر گارد" ترسیم شده بود. بالای سر کاریکاتور بروی دستار، فتیله ی انفلاقی در حال اشتعال ترسیم شده است که با بلند شدن تک تک ثانیه ها انفجار رخ میدهد. فیلم با همین تصویر آغاز خود، پایان میابد. بدون تردید این صحنه با چنین تصویری نه بازتاب دهنده ی یک دید انتقادی و حتی پرخاشگرانه در مورد اسلام، قرآن و پیغمبر اسلام بلکه نمایانگر برخورد توهین آمیز، کینه توزانه و نابردبارانه ای است که در آن نشانی از همسویی و انطباق با فرهنگ مدارا، تسامح و دموکراسی دنیای غرب دیده نمی شود.
خیرت ویلدرز در فیلم فتنه به خوبی نشان میدهد که نه در پی انتقاد از اسلام و عملکرد مسلمانها بلکه در صدد اثبات جنایتگری اسلام و جنایت مسلمانها است. در حالیکه او می توانست بسیار مسایل را در برابر اسلام با دیدگاه انتقادی و زبان منطقی مطرح کند.  
نافهمی و بی اطلاعی در مورد اسلام:
تصاویر، نوشته ها، اظهارنظر ها و صحنه های مختلف فیلم فتنه که برای معرفی تعالیم، ماهیت و محتوای قرآن و اسلام  و عملکرد مسلمانان در الهام از آن نشان داده می شود، گویای نا فهمی و بی اطلاعی خیرت ویلدرز در مورد اسلام و مسلمانان است. در حالیکه اسلام از مذاهب مختلف تشکیل شده و قرائت و تفسیر این مذاهب، گروه هاو افراد مختلف در جوامع اسلامی از نصوص اسلامی نا همسو و گاهی متعارض و متضاد است. حتی تعارضات و تناقضاتی در درون نصوص و متون اسلامی وجود دارد که این امر توافق دیدگاه و باور واحد را برای مسلمانان و گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی مسلمانان غیر محتمل میسازد. از سوی دیگر فتوا و استنباط از قرآن و نصوص اسلامی به افراد و مراجع خاص مربوط می شود. ویلدرز در فیلم فتنه قرائت آیه ای از قرآن را با ترجمه ی هالندی آن نشان میدهد و سپس انفجار، ویرانی، قتل و اجساد آدم ها را به نمایش میگذارد. او در مورد ارتداد که اسلام به قتل مسلمان مرتد امر می کند اظهار نظر یک نفر از اتباع افغانستان را که در حال عبور از خیابان است پخش می کند. اظهار نظر ها و موعظه ها را در برخی مساجد کشورهای اسلامی منتشر می نماید و سپس تصاویری از انفجار و قتل را به نمایش میگذارد. پاسخ یک طفل سه و نیم ساله را در مورد یهود ها پخش می کند که طفل می گوید  خداوند در قرآن  یهود ها را شادی و خوک می نامد. خیرت ویلدرز با انعکاس این نظریات و انتشار تصاویر، یک حکم کلی ارائه می کند که اسلام دین عقب مانده و مسلمانان دهشت افگن و تروریست اند.
 نخستین برداشت غلط:
خیرت ویلدرز پس از نمایش کاریکاتور و نام فیلم که آیه ی و اعدو لهم ماستطعتم تلاوت می شود، بلا فاصله اصابت هواپیما های اختطاف شده مسافر بری را به ساختمانهای تجارتی نیویارک در سپتمبر 2001 نشان میدهد. او با چنین تصویری می خواهد پیوند این عمل تروریستی را با آیت متذکره به اثبات برساند. در حالیکه معنی این آیت در هیچ تعبیر و تفسیری مبیین عمل هواپیما ربایان اسامه بن لادن نیست. و از طرف دیگر تمام کشور های اسلامی و مجامع مختلف مسلمانها این عمل را نکوهش کردند و آنرا غیر اسلامی خواندند. این نیز بیانگر نا فهمی و اطلاع نادرست و نارسای خیرت ویلدرز در مورد اسلام و نصوص اسلامی است.  
سرقت در فیلم:
جالب این است که نا فهمی و بی اطلاعی ویلدرز در این فیلم  تنها در مورد اسلام و باور های متفاوت و مختلف جوامع و گروه های متعدد مذهبی، سیاسی، و اجتماعی مسلمانها محدود نمی شود. او که این فیلم را بگونه ی غیر تخصصی، غیر علمی، بدون پژوهش و تحقیق تهیه کرده است، فوتوی یک فرد دیگر را بنام محمد بویری که "تئوون خوخ" فیلم ساز هالندی را در سال 2004
به قتل رساند نشان میدهد. در حالیکه محمد بویری که در هالند به محمدB شهرت دارد شهروند هالندی مراکشی تبار است که ده ها بار فوتوی او در مطبوعات هالند چاپ و انتشار یافت. او با این شیوه در تهیه ی فیلم دست به سرقت میزند و کاریکاتور منسوب به پیغمبر اسلام را بدون اطلاع کاریکاتوریست دنمارکی آن، وارد فیلم می سازد. کارکاتوریست دنمارکی در نخستین واکنش، خیرت ویلدرز را به دزدی متهم کرد. او به رسانه ها گفت که ویلدرز بدون اطلاع و استیذان من دست به سرقت زده است.
تبعیض:
یکی دیگر از ویژگی ها فیلم فتنه، انعکاس افکار و دیدگاه های تبعیضی خیرت ویلدرز است که در مغایرت باحقوق بشر و با قانون اساسی هالند قرار دارد.  در حالیکه اولین بند در نخستین ماده ی قانون اساسی هالند تبعیض را غیر مجاز اعلان می کند، اما خیرت ویلدرز این تبعیض را در فیلم فتنه بر مبنای باور های دینی مردم هالند به نمایش میگذارد. او در بخش های پایانی فیلم خطر حضور مسلمانها را در کشور و جامعه ی هالند به تصویر می کشد. دیدگاه او با این تصاویر در فیلم مبتنی بر تبعیض میان انسانها است که برای غیر مسلمانان در هالند فکر انزجار و نفرت علیه اسلام و مسلمانان را تشویق و ترغیب می کند. او با نشان دادن آمار جمعیت مسلمانها در سالهای مختلف در هالند و اروپا، پخش تصاویر زنان و اطفال مسلمانان، ترس و نفرت از مسلمانان را در میان مردم بوجود می آورد.
تقویه ی خشونت وتروریزم:
خیرت ویلدرز با انتشار فیلم فتنه در صدد دفاع از آزادی و دموکراسی است؛ اما او با این فیلم، فتنه ی خشونت و تروریزم را تقویت می کند. خیرت ویلدرز در این فیلم هیچ پیامی به جز پیام تبعیض و نفرت میان مسلمانان و غیر مسلمانان ندارد. انعکاس و دست آورد فتنه گری خیرت ویلدرز تنها این خواهد بود که به لشکرانتحاری القاعده و طالبان بیفزاید و افراد بیشماری از جوانان مسلمان را بسوی خشونت و افراط گرایی بکشاند و در میان مسلمانان و غیر مسلمانان جامعه ی غربی بدبینی، و بی اعتمادی ایجاد کند.
پیام دیگر این فیلم در مورد خشونت و ستیزه گری، به خشونت طلبی و جنگ خواهی خیرت ویلدرز بر میگردد. او افراط گرایی و افکار خشونت و ترور را در اسلام و میان مسلمانها تقبیح نمی کند و آنرا به بخشی یا گروهی از مسلمانها مربوط نمی داند. خیرت ویلدرز دراین فیلم اسلام و مسلمانان را بدون هیچ استثنایی، جنگ افروز، تروریست، قاتل و دهشت افگن معرفی می کند. او اسلام را با کمونیزم و نازیسم مقایسه می نماید و دنیای غرب را به مبارزه و شکست اسلام فرا می خواند. ویلدرز در پاین فیلم می خواهد که اسلامیزاسیون متوقف شود و آزادی حفاظت گردد:
Stop de islamisering!
Verdedig onze vrijheid!   
خیرت ویلدرز با این تقاضا، فیلم را با نمایش کاریکاتور منسوب به پیغمبر اسلام و انفجار فتیله ی انفجاری بر عمامه آن پایان می دهد. پایانی که اثر و پیام آن در هردو سوی جبهه ی که خیرت ویلدرز می سازد، ممکن است افزایش و گسترش عقده و خشونت باشد.
مسلمانان و برخورد با فتنه ی خیرت ویلدرز:
هرگونه برخورد خشونت بار و غیر عقلایی در جوامع اسلامی با فتنه ی ویلدرز به صحت و تقویت دیدگاه و برداشت خیرت ویلدرز از اسلام و مسلمانان می انجامد. اگر مسلمانها به خصوص در افغانستان دست به تظاهرات خشونت بار بزنند و آنگونه که در زمان چاپ کاریکاتورهایی منسوب به پیغمبر اسلام در روزنامه های دنمارک در سال 2006به وقوع پیوست، هیچ گونه عملکردی را در دفاع از اسلام به نمایش نمی گذارند. تظاهرات در افغانستان علیه چاپ کاریکاتورهای دنمارکی  در فبروری 2006 موجب قتل 14 نفر در ولایات لغمان، زابل و فاریاب شد. مردم در این تظاهرات به خیابانها ریختند و در حالیکه روزنامه های دنمارکی به چاپ کاریکاتور دست زده بودند، اما مظاهره چیان موتر های هم وطنان خود را تخریب کردند و در درگیری با پولیس یکدیگر خود را کشتند و زخمی کردند.
راه دفاع از اسلام در برابر چاپ کاریکاتور و یا فیلم خیرت ویلدرز، تبارز احساسات و به خیابان ریختن، گلو پاره کردن و سرو کله ی همدیگر شکستن نیست. این امر به نخبگان و دانشمندان جوامع اسلامی بر میگردد که با دیالوگ و گفتمان منطقی و مستدل برتری و حقانیت اسلام و مسلمانان را به اثبات برسانند و نشان بدهند که اسلام دین معتدل و برده بار است.
نکته ی قابل تأسف این است که در برخی از کشور های اسلامی به ویژه در افغانستان با اسلام و دفاع از اسلام برخورد ریاکارانه می شود. در حالیکه دفاع از اسلام تنها لفاظی و تحریک احساسات مردم و کشاندن آنها به خیابانها نیست. دفاع از اسلام به اعمال خود مسلمانان و به خصوص به عملکرد مدافعین اسلام نیز ارتباط می گیرد. دفاع از اسلام این نیست که در برابر چاپ کاریکاتور و نمایش فیلمی در کشور های غربی علیه اسلام  به لفاظی پرداخت، خواستار محاکمه ی فیلمساز و کاریکاتوریست شد اما خود حلال را از حرام فرق نگذاشت. از دزدی و چپاول، زندگی شاهانه ساخت و هر روز در داخل موتر های شیشه سیاه با خدمه و بادیگارد از میان هزاران مسلمان گرسنه و برهنه عبور کرد و فرزندان خود را برای تعلیم و تحصیل به مکاتب و دانشگاه های خارجی فرستاد. دفاع از اسلام ارائه ی یک نظام عادلانه ی پیشرو و برتر در وجود خود، در خانواده و حزب خود و در میان مردم و جامعه ای از مسلمانها است.
 
 

نظرات رسیده

 
عارف
 دانمارك
عامل همه كرفتاريها خود امريكا ميباشد و عامل دوم عملكرد نادرست مسلمانان نا اكاه از دين مقدس اسلام ميباشد در صورت كه اسلام دين رحمت و سعادت است واينرا بايد بدانيم ااشخاصيكه كاريكاتوري را رسم ميكند يا فيلم كارتوني را مي سازد هيج اكاهي از اسلام ندارد به اين ها نبايداهميت داده شود و كا رهاي بي ارزش اينها را بزرك نكنيم هدف اين جاهلان اين است تا شهرت را كسب كنند وقتي موضوع بزرك شود اينها به هدف خود مي رسند موفق باشيد