آرشیف

2016-4-12

گل رحمان فراز

فاضل و پوهنحی های خیالی اش!

فاضل و پوهنحی های خیالی اش!

پ.ن: کوتاه فکری و طبل دست آورد عطا الله فاضل در مؤسسه تحصیلات عالی غور!
موسسه تحصیلات عالی غور در سال 1391، در چوکات تشکیلات وزارت تحصیلات عالی کشور اضافه گردیده است، این مؤسسه در اوایل دارای یک پوهنحی (تعلیم وتربیه) با دو دیپارتمنت (ریاضی، فزیک و کیمیا، بیولوژی) آغاز به فعالیت نموده و بعدآ پوهنحی تعلیم و تربیه به هشت دیپارتمنت ذیل؛ (ریاضی، فزیک، کیمیا، بیولوژی، ثقافت اسلامی، انگلیسی، دری و آموزش کمپیوتر) انکشاف نمود.
اولین رئیس این مؤسسه عبدالمنان خادمیان بود که اکثر دیپارتمنت های پوهنحی تعلیم و تربیه در زمان ماموریت موصوف شروع به فعالیت کرده بود. وی بعد از مدت تقریباً دوسال خدمت به اثر بعضی از عوامل از ریاست مؤسسه تحصیلات عالی غور کنار زده شد.
دومین رئیس این مؤسسه پوهنیار عطاالله فاضل باشنده ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان و استاد سابق تحصیلات عالی پروان می باشد که تا هنوز امورات این مؤسسه را پیش می برد. جالب اینجاست که این فرد ضعیف ترین تجربه کاری را در عرصه امورات اداری و اکادمیک در عرصه تحصیلات عالی نداشته و قبلاً حتی آمریت یک دیپارتمنت را رهبری نکرده که در امورات لازمه تجربه کسب نماید تا مسئولیت های خویش را عاقلانه، ابتکارانه و مطابق به قانون به پیش ببرد و مستقیماً از طرف پارتی ها و احزاب خویش بدون در نظرداشت قانون تحصیلات عالی و شرایط رئیس بودن به ریاست این مؤسسه گماشته شده است که کار های جالب، فلم پری های عجیب و ابتکارات بی نظیر ذیل را در این مؤسسه انجام داده و می دهد.
1): بجای اینکه پوهنحی های جدید با دیپارتمنت های جدید را از وزارت درخواست نماید، پوهنحی تعلیم و تربیه که قبلاً با مع هشت دیپارتمنت فعالیت داشت به سه پوهنحی (ادبیات، علوم طبعی و تعلیم و تربیه ) تجزیه نموده است، درحالیکه همه دیپارتمنت های این سه پوهنحی در چوکات پوهنحی تعلیم و تربیه قبلی موجوده بوده و نیاز نبود تا بخاطر دل خوش کردن مردم، دست آورد و جلوه دادن به اذهان عامه تجزیه می شد؛ باید پوهنحی جدید و دیپارتمنت های جدید از وزارت مطالبه می گردید. جالب تر از همه این است که  این پوهنحی ها دارای عین دیپارتمنت ها می باشند مثلاً تعلیم و تربیه دارای رشته ریاضی است و علوم طبیعی نیز دارای رشته ریاضی است و رشته ریاضی در هر دو پوهنحی دارای عین کریکولم و نصاب تحصیلی می باشند. پس یک رشته ریاضی فارغ شده به دانشگاه غور موجود باشد، رشته دومی ریاضی چی لازم است؟؟؟! در ضمن، پوهنحی زراعت را نیز بی موقع یعنی بعد از تکمیل پلان انکشاف مؤسسات تحصیلات عالی پیشنهاد نموده که از طرف وزارت معذرت خواسته شده است.
2- موضوع جالب دیگر این است که در زمان خواستن ظرفیت کانکور بریاست امتحانات کانکور وزارت گزارش دروغ ارسال نموده که این همه پوهنحی های پیشنهادی اش منظور است و همان بود که ریاست امتحانات کانکور به تعداد 750 تن محصل جدیدالشمول معرفی نماید. ریاست کانکور بدون اینکه از باقی بخش های وزارت اطلاع حاصل نماید به گزارش دروغ رئیس مؤسسه تحصیلات عالی غور اکتفا نموده و محصل معرفی کرده است.
از جمله 750 تن محصل که به این مؤسسه معرفی شده، حدود 200 تن آن به پوهنحی تعلیم و تربیه که قبلاً منظور بوده معرفی و باقی 550 تن به پوهنحی های بی سرنوشت و بدون منظوری که خلاف قانون تحصیلات عالی است معرفی شده اند!!!
آینده این 550 تن محصل چی خواهد شد؟؟؟ مسئولیت این کلان کاری ها، فلم بازی ها علیه مردم غور و بی سرنوشت بودن محصیلین را کی بدوش خواهد گرفت؟؟؟

با احترام
گل رحمان فراز