آرشیف

2015-1-25

عبدالواحد پیمان

ــــادب

ادب بهتر از گنج قارون بود

فزونتر ز ملك فريدون بود

 

ادب مهمترين و اساسي ترين سرشت زندگيست ، ادب سرنوشت ساز است ، ادب راه است براي دريافت حرمت از ديگران. 
زنده بودن بدون ادب زندگي نيست ، دارا بودن بدون ادب دارايي نيست ، بزرگ بودن بدون ادب بزرگي نيست !
رعايت ادب و اخلاق حميده ستوده ترين روش است كه مورد پسند حضرت خداوند و مخلوقش است.
انسان نيك ، انسان كه داراي اخلاق خوب و انديشه بالاست از همه هستي خود ميگذرد تا اينكه مراعات فضيلتِ را كه سرنوشت دارين و اخرت را بدست دارد بكند ، كه ادب است . 
كسيكه در زندگي ميخواهد هميشه با شأن و شكوت ادامه دهد ، و والاترين مقام بندگي را حاصل كند دور از ادب بوده نميتواند ، بايد در پلان و استراتيژي زندگي اش ادب و رعايت آن در صدر قرار داشته باشد ، تا بتواند به آروزويش برسد ! 
ادب آموز زان ادیب که او = ادب از حضرت خدا آموخت
قرار چشم ديد مردم زياد هستند كه متوجه اخلاق و تربيه اولاد خويش نميباشند ، و براي اطفال كه ظرفيت درك محبت و سرزنش را ندارند گاهي به اوج محبت انها را والدين شان همايه ميكنند و گاهي هم به بدترين طريقه سرزنش با آنها روبرو ميشوند ، نميدانند كه يك بلانس يا توازن و تعادل در بين محبت و تربيه اولاد خود ايجاد كنند ، چون غافل هستن كه ميانه روي در هر چيز نتيجه آور است !
ازخدا خواهیم تو فیق ادب = بی ادب محروم گشت از فضل رب
ميگويند اولاد هرچند عزيز باشد ادب از آن عزيز تر است ، كه متأسفانه بعضي از پدران و مادران عزيز متوجه آن نيستند ، طفل خود را به طريقه كه خودش از بيرون و كوچه مياموزد تشويق ميكنند ، به هر كليمه بدي كه از طفل خود ميشنوند خنده ميكنند ، و او طفل مورد تشويق هم قرار ميگيره ، حتي بعضي اطفال متوجه حرفهاي والدين هم نميشوند و از طفوليت پدر و مادر را سيلي ميزنند و والدين هم با خنده انرا تشويق ميكنند!
عزيزان اين يك عادت است ، كه اگر يكبار به مغز طفل داخل شد ديگر از بين بردن اين عادت خيلي ها مشكل ميشود درجه به درجه كه طفل كلانتر شده ميره و به عادات خود نيز ادامه داده ميدهد، و ديگر راه نيست كه عادتش از بين برود ، چون اطفال از طفوليت مياموزند و هر كاري كه برايشان خوشايند بود ميكنند اگر به همان مدت جلوگيري نشود اينده شان به خطر است ! 
شما شاهد هستين كه در سايتهاي اجتماعي بعضي كسها با لحن حرف ميزنند كه از طفوليت اموخته اند ، برايشان هنوز هم عادي است چون عادت كرده اند و نميخواهند كه به بي ادبي شان نيز پي ببرند ! 
اولاد صالح و نيك ثواب جاريه است عزيزان من ، كوشش كنيد كه اطفال تانرا تحت كنترول خود داشته باشيد و براي شان كارهاي نيك را بياموزانيد تا فردا احترام شويد. براي شان طاعت و عبادت را بياموزانيد ، طرز سخن گفتن ، نشست و برخواست را بياموزانيد كه روزي به استقامت شان مفتخر شويد نه ذليل !!!
کسی ره سوی گنج قارون نبرد – و گر برد، ره باز بیرون نبرد

عبدالواحد پيمان 
١٠ اگُست ٢٠١٤
هند