آرشیف

2016-2-22

afrotan

غیرت جهادی! در غروب غم انگیز ثروت اندوزي!

از فرد ، فرد خواننده گان ارجمند و از تک تک دوستان می خواهم که این یادداشتم را نیز حتمأ از آغاز تا به انجام بخوانند ، و بدانند که این قلم ازچه  زاویه ای  به رود خانه ای از تـــاریخ مــــینگـــرم ؟   یقین دارم برخی ازعزیزانی که با من در زندگی روزمره نیز حشر ونشری داشتند و هنوزهم  دارند  لابد این خصوصیت فطریی وجودم را نیز میدانند که در تمام عمرم درمخالفت با مسیر رود خانه  شنا کرده و کوله باری از رنج ها را که بهترین آموزگاران زندگی ام  بوده اند برشانه های ضعیف ام حمل نموده ام . لهذا نباید تصؤرکرد از اینکه من در گذشته ای نه چندان دور بلکه  درست آنــگاه کــه گام به گام مجاهدینِ  راه آزادی و استقلال راه رفته ام وبا بسیاری از بزرگان عرصه نبرد آزادی خواهی  بویژه  روشنگران و قلم بدستان این حوزه از نزدیک شناخت داشته ام نسبت به تلاش های مظلومانه ام که در راه آزادی و استقلال افغانستان انجام داده  ام با این دید گاه های بِکروعقلانی امروزی ام با گذشته پربارم بریده ام و نسبت به گذشته ام اعلام برئت میکنم . !! نه ! هرگز نه  ، بلکه اکیدأ  میخواهم واقیعت های تلخ روزگار امروزی را در بطن معادلات و معاملات دوران اشغال افغانستان بر همه جهان معاصر  توسط ارتش سرخ سنجش و مقائیسه نمائیم .

ادامه مطلب در اینجا