آرشیف

2015-1-25

علی عالمی کرمانی

غور خــــانۀ مشترک همۀ غوریان غیرتمند است

 

خبرهایی که این روزها، رسانه ها از ولایت غور صلح دوست غور منعکس می کنند، متأسفانه حکایت از یک چشم انداز روشنی ندارند. والی محترم این ولایت سربلند، بعضی از اعضای ولسی جرگه و کابینه را متهم کرده است که از گروهای مسلح غیر مسؤول حمایت می کنند. 
سيد انور اعلا رحمتی والي غور مي گويد شماری از حلقات سياسی که در كابينۀ دولت و مجلس نمايندگان حضور دارند، از گروه هاي مسلح غير مسؤول پشتبانی مي كنند. رحمتی تأکید دارد که این گروه امنیت ولایت را با خطر رو به رو کرده اند. مواردی از بی نظمی ها و بی بندوباری هایی را رحمتی به آن ها اشاره می کند، حکایت از هدفمند بودن این ناامنی ها دارند. راهگیری ها، باجگیری ها، عشر و زکات گرفتن ها و قاچاق مواد مخدر از مواردی است که به آن ها پرداخته شده است. 
والی غور خاطر نشان کرده است که پلان تصفیوی را نیروهای امنیتی در آیندۀ نزدیک مدیریت خواهند کرد تا لانه های این اخلالگران امنیتی را درهم بپیچند. رحمتی در این اظهارات از فرد خاصی نام نبرد که چه کسانی در کابینه و مجلس نمایندگان از گروه های مسلح غیر مسؤول حمایت می کنند؛ ولی عکس العمل سید نادر بحر، یکی از اعضای مجلس نمایندگان، که اظهارات والی غور را سرپوش گذاشتن روی کمکاری های او برشمرد، نشان می دهد پس منظرهای چندسالۀ گذشته ممکن است فراروی آیندۀ این ولایت را رقم بزند. از این رو، این قلم لازم دانست که به مردم شریف و غیرتمند غور اعلان نماید که غور خانۀ همۀ غوریان شریف و صلح دوست می باشد؛ شایسته نیست خانۀ خود را با فضاسازی های سلیقه ای کوتاه مدت، خراب نماییم. همه باور داشته باشیم که سنگ سنگ کشور عزیز ما افغانستان برای ما افتخار است، ولی افتخارات تاریخی که غور و غزنین برای اهالی این دو ولایت برجای گذاشته اند، بایسته است همۀ "غوریان غرورآفرین" در نظر داشته باشد. 
هیچ کس و در هیچ جای این کرۀ خاکی انتظار ندارد که رقابت ها را نادیده بگیرد، اما چه خوب است که دامنۀ رقابت ها به حوزۀ جنگ و درگیری کشانده نشود. در چندین انتخاباتی که در کشور صورت گرفت، غوریان هم با یک دیگر به رقابت پرداختند، اما همه شاهد بودیم که تمام تلاش ها این بود رقابت ها سالم باشند. 
حالا هم پیشنهاد این است که به دنبال فضاسازی نباشیم. هرکسی میزان توانمندی های خود را سنجیده حرکت کنیم. چه خوب است جوآفرینی هایی که نام ولایت را خدشه می نمایند، با رقابت های پذیرفته شدۀ "دین" و "دموکراسی" مبادله نماییم.