آرشیف

2020-5-13

محمد حسن حکیمی

غور به کدام والی و رهبری ملکی و نظامی نیازمند است؟

 

غور یکی از ولایات تاریخی کشوراست. این ولایت هفتمین ولایت از نظر مساحت در سطح کشور است و  نزدیک به یک میلیون نفوس دارد. مردم غور نقش مهمی در جنگ علیه شوری داشتند و دومین جبهه بزرگ مقامت علیه طالبان، نیز در غور شکل گرفته بود. مردم این ولایت از ایجاد اداره موقت تا کنون بزرگترین حامی نظام مردمسالاری در این کشور بوده‌اند و  با مشارکت گسترده‌شان در تمام انتخابات‌ها به حکومت جهموری اسلامی افغانستان مشروعیت داده‌اند و از تمام برنامه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت مرکزی حمایت کرده‌اند و با فرستادن فرزندان‌شان به صفوف نیروهای شجاع امنیتی، از استقلال و تمامیت ارضی و حاکمیت افغانستان دفاع نموده‌اند.
متاسفانه طی این سالها غور در بی‌توجهی و بی‌مهری کامل دولت مرکزی و رهبران سیاسی قرار داشت  و این ولایت از انکشاف و مشارکت سیاسی محروم ماند. اکنون این ولایت یکی از ولایاتی است که مردم به شدت در فقر، بیکاری و ناامنی  روبرو هستند. یکی دیگر از دلایل محرومیت و نبود رشد و انکشاف و نا امنی، فرستادن مدیران ضعیف، بی‌برنامه، کم دانش و فاسد در اداره ملکی و نظامی در این ولایت بود که نتوانستند پلان‌های خوب انکشافی را طرح کنند و بتواند نظر دولت مرکزی و نهادهای بین‌المللی را جذب نماید و در حل منازعات، ساختن اداره خوب و تامین امنیت موفق باشند.
 حالا این ولایت به والی نیازمند است که شخصیت‌ شناخته شده ، تاثیرگذار، توانمند، با ظرفیت، با برنامه، دلسوز و با دانش باشد که حرف و خواسته‌هایش و برنامه‌هایش از طرف دولت مرکزی شنیده شود و قبول شود.

  1. والی که بتواند در حل منازعات و مدیریت بحران و در حل اختلافات درغور موفقانه عمل کند
  2. بتواند یک پلان خوب انکشافی کوتاه مدت و طولانی مدت را طرح و در جذب بودجه  و تطبیق آن حمایت دولت مرکزی وجامعه بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی را به دست آورد.
  3. والی بتواند در آوردن اصلاحات در سطح اداره محلی و مبارزه با فساد موفق باشد.
  4. والی باشد که بتواند به حکومت‌های موازی در سطح اداره محلی پایان دهد و افراد مسلح غیر مسول را مهار و در حاکمیت قانون موفقانه عمل کند.
  5. والی بتواند در زمنیه کاریابی  جذب کمک‌های بشر دوستانه که مردم غور خیلی نیاز مند است موفق باشد.
  6. والی باشد که در رشد معارف و بهبود صحت،  تلاش‌های جدی نماید.

والی های که به اساس تقسیم قدرت از وابسته‌های سیاسی می‌آیند انسان‌های ضعیف و بی‌مدیریت هستند و به فکر روزگذرانی  و جمع کردن پول هستند و دنبال هدف‌های تیمی خود می‌باشند. اینها وضعیت را بدتر خواهد کرد.
امیدواریم دولت این بار یک والی توانا، فهمیده، نیکنام، باتجربه و قابل قبول به ویژه از میان چهره‌ها و جوانان سیاسی و مردمی غور به این ولایت بفرستد که هم باعث رضایت مردم، هم تامین مشارکت سیاسی غوریان شود و تحولی در وضعیت نابسامان غور ایجاد شود.

ولایت غور، تا چه وقت باید براساس سهمیه و تیم با آدم‌های نالایق و بی‌تجربه و بی‌خبر اداره شود؟ 
این وضعیت بیشتر از این برای مردم قابل پذیرش نیست. مگر در غور آدم توان‌مند پیدا نمی‌شود؟