آرشیف

2015-1-14

انجینیر محمد ناصر سرشار غوری

غور بــــــــاسـتــــــان و بـوسـتـــــــــان!

 

غور باستان! ولایت افتخار آفرین افغانستان است که متاسفانه باوجود موقیعیت جغرافیای وراهای مواصلاتی صعب العبورو اشد نیازبه ابتدائی ترین امکانات نظربه سایرولایات افغانستان رشد وانکشاف کمتری داشته وتوجه چندان صورت نگرفته مخصوصا درعرصه زراعت. ساکنین این ولایت بیشتراز 90% به زراعت سروکاردارند, زراعت آن هم صد درصد وابسته به بارانهای موسمی میباشد که باخشکسالیهای پی درپی وعدم توجه لازم درین مورد زراعت درولایت غور چندان رنگ روی ندارد, دریای خروشان هری رود هم به شکل برق آسا از قلب فیروزکوه میگذرد بدون کدام منفعت , این خود نشان دهنده عدم توجه به زراعت است.
اما موضوع قابل یاد آوری این است که ولایت غور با آب وهوای مختلف که دارد خوشبختانه اکثرنباتات بخوبی رشد ونمو کرده وحتی توافق وتولید بعضی انواع نباتات درین ولایت غیرقابل تصوراست, نظربه ذهنیت که قبلا وجود داشت. 
مدت چند سال است که درین ولایت انواع سبزیجات ومیوه جات تا اندازه کاشت شده ونتیجه قابل ملاحظه داشته, قبلا عقیده برآن بود که درین ولایت نظربه آب وهوای آن یک تعداد نباتات مزروعی توافق خوب ندارد وهم اکنون نیز مقدارزیاد سبزیجات ومیوه جات ازولایات همجواربه ولایت غور وارد میگردد, اما اخیرا تجربه نشان داده که این ولایت بهترین ومناسب ترین بستری برای تولید یک تعداد نباتات مزروعی نظربه دیگرولایات افغانستان است.

انواع سبزیجات ومیوه جات که درین ولایت توافق خوب دارد قرارذیل است:
سبزیجات که درین ولایت تجربه شده ونتیجه قناعت بخش داشته شامل پیاز,سیر,کچالو,لبلبو,بادنجان رومی,گلپی, کرم برگ, شلغم , زردک, کاهو, کدو,هندوانه, خربوزه, خیار, ملی سرخک, پالک , ترپچه یا ملی سفید وغیره اینها از جمله سبزیجات هستند که ازنگاه توافق با محیط وتولید محصول بسیار خوب است نباتات ذکرشده درین محیط تجربه شده ونظر به تجربه ومشاهده که خودم ازین سبزیجات دارم بدن کدام تردید کاشت آن باید ترویج گردد تولیدمحصول این سبزیجات کاملا رضایت بخش بوده, اما تولید سیر, پیاز وکچالو که از اهمیت خاص هم ازنگاه مصرف, ارزش غذائی و تجارتی برخوردار است به درجه اول قرار دارد درصورت سرمایه گذاری ممکن است که صادرات آن به خارج از افغانستان نیزصورت گیرد وارزش سرمایه گذاری های عمده را نیز دارد نظربه تجارب حاصل شده,کمیت وکیفیت شان, اما متاسفانه که تااکنون هیج توجه درین قسمت بشکل تجارتی آن نشده امید که مورد توجه قرارگیرد.

انواع میوه جات درولایت غور:
درین ولایت انواع مختلف میوه جات از قبیل سیب, زردآلو, شفتالو, بادام, چهارمغز,آلو, ناک, آلوگیلاس, بهی , انگور وتوت توافق خوب دارد( البته یک تعداد ازین میوه جات نظربه آب وهوا دربعضی مناطق توافق خوب نداشته که این هم نیاز به تحقیق دارد تا توافق وعدم توافق آن مشخص شود) ازجمله این میوه جات سیب , زردآلو, ناک , چهار مغز ,بادام که ازاهمیت غذائی وتجارتی خاص برخورداراست, درولایت غور نتیجه خوب داده مخصوصا سیب در فیروزکوه توفق بسیار خوب داشته ونظربه تحقیق که صورت گرفته بهترین نتیجه را داده, متاسفانه درحال حاضرسیب خارج ازافغانستان درین ولایت به فروش میرسد ودرصورت توجه درین بخش بزودی شاهد صادرات سیب ازولایت غور به سایرولایات افغانستان حتی خارج ازافغانستان خوهیم بود, اما نیازبه سرمایه گذاری وتوجه جدی دارد.
نظربه ارزیابی ابتدائی فیزیکی که صورت گرفته وهمچنان تقاضای مشتریان دربازار, انواع میوه جات وسبزیجات ولایت غور بادرنظرداشت آب وهوا وشرایط جغرافیای آن از اهمیت وکیفیت خوبتر برخورداراست و تولیدات مرغوب آن باعث جذب بهتری مشتری شده که این خود باعث تشویق دهاقین وتولید کننده ها میگردد. اینک گوشه از تصاویر تولیدات سبزیجات ومیوه جات درولایت غور مخصوصا فیروزکوه را مشاهده نمائید امید است که بانشر این تصاویردهاقین ومتشبثین ما از خواب بیدارشده وهرچه زودتردست به کارشده وازین نعمتهای خدادای موثرانه استفاده نمایند.

 

بااظهارپساس
محمد ناصر سرشار(غوری)

 

باغ سیب حاجی صاحب عبدالظاهر در قریه کندیوال شهرفیروزکوه

باغ سیب حاجی صاحب عبدالظاهر در قریه کندیوال شهرفیروزکوه

باغ سیب حاجی صاحب عبدالظاهر در قریه کندیوال شهرفیروزکوه

مزرعه پیاز

مزرعه پیاز

مزرعه کاهو

مزرعه کاهو

مزرعه زردک , گشنیز سبزی جعفریا پارسلی که برای اولین بار درغور کاشت شده وخوب نتیجه داده است.

مزرعه زردک , گشنیز سبزی جعفریا پارسلی که برای اولین بار درغور کاشت شده وخوب نتیجه داده است.

مزرعه کرم برگ

مزرعه کرم برگ

مزرعه شلغم وترپچه که ترپچه برای اولین بار است که درغور کاشت شده ونتیچه بسیار خوب دارد.

مزرعه شلغم وترپچه که ترپچه برای اولین بار است که درغور کاشت شده ونتیچه بسیار خوب دارد.

مزرعه هندوانه

مزرعه هندوانه

کاشت هندوانه بهترین نتیجه را داده است اما متاسفانه که هیچ کس به کاشت آن توجه ندارد.

کاشت هندوانه بهترین نتیجه را داده است اما متاسفانه که هیچ کس به کاشت آن توجه ندارد.

مزرعه بادنجان رومی

مزرعه بادنجان رومی

مزرعه کدو

مزرعه کدو

 

 

تمام این تصاویر از قریه جات اطراف شهر فیروزکوه مرکزولایت غورگرفته شده است.

سپاس فروان از توجه شما