آرشیف

2014-12-27

نجيب الله صبا

غوری های عزیز وشرافتمند آگاه باشید!!!

 
 
بنام خداوند بخشاینده ومهربان و درود بی پایان  بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی (ص) ودرد بر تمام مردم غیور ،شرافتمند وبا عزت غورباستان !
طوریکه همه شما بزرگان وعزیزان میدانید اوضاع امنیتی درغور روز به روز بدتر و پیچیده ترمیگردد ،مردم دریک تنگنا و سردرگمی قرار دارند،مردم حتی در خانه های خود احساس امنیت نمیکنند چه رسد که در کوچه و بازار.
 بدون شک این کاری  خود فروخته گان و بیگانه پرستان ، مزدوران وغلامان پست فطرت اجنبی است که نمیخواهند مردم شرافتمند غور در کنار هم آرام زندگی کنند مردم را به جان یکدیگر می اندازند، این کار موریانه های فساد است که ریشه های این ملت شرافتمند وبا عزت را میخورند و زندگی را در کام مردم ما تلخ میکنند ، در همین چند روز این بد بختی دامن مردم شرافتمند وبا عزت دولت یار را هم گرفت که خوشبختاته این دسیسه خطرناک ونا میمون دشمنان مردم با عزت دولت یار خنثی شد ونقشه های پلید وشوم شان ثمر نداد و نقش برآب شد،نه تنها که ثمر نداد بلکه دوستی و اعتماد مردم دولت یار نسبت به همدیگر بیشتر از پیش  زیاد تر ،مستحکم تر  و استوارتر گردید، مردم غیور دولت یار یک بار دیگر ثابت کردند که هیچ شیطنت و منافقتی نمیتواند مردم با شهامت و قهرمان دولت یار را از هم جدا کند ، یک بار دیگر ثابت کردند که دشمنان خود را ومنافقین و شیطان های رذل پست فطرت را درست شناختن ، و یک بار دیگر ثابت کردند که باهم متحد و صادق هستند ! صد درود بر تمام شما راد مردان و جوانان مبارز وقدرتمند دولت یار!  صد سلام به قدرت ، توانمندی ، استواری ، پایه داری وقاطعیت شما جوانان  دولت یار زنده وسر بلند باشید!!!
بیائید ای مردم سربلند وشرافتمند غور‍! مانند مردم دولت یار اختلافات را کنار بگذارید و دست به دست هم بدهید و در مقابل مزدوران و غلامان اجنبی مبارزه کنید و نگذارید که بین شما ها فاصله ایجاد کنند و ثابت کنید که شیطانت و منافقت مزدوران و غلامان حلقه بگوش اجنبی هرگز شما را از هم جدا کرده نمیتوانند.
غوری های متدین ومسلمان بدانید و آگاه باشید که این مزدوران میخواهند با انداختن اختلافات بین شما ها پلان های شوم خود را عملی کنند تا خون مردم ما را توسط خودمان بریزند.
 
با احترام نجیب الله صبا