آرشیف

2016-3-30

عصمت الله راغب

غنی در پی حذف صلاح الدین ربانی است

چندی پیش آوازه های به بیرون درز کرد که غنی از صلاح الدین ربانی خواسته بود تا یوسف نورستانی و ستار سعادت را به عنوان سفیر در بیرون از افغانستان معرفی کند. گویا جواب صلاح الدین ربانی این بوده که آقایون به خیانت ملی متهم هستند و از دید قضاوت مردم باید به میزمحاکم کشانیده شوند نه اینکه بر خلاف آرمان مردم بر این شبانان خیانت کار، اعتماد دوباره داده شود.
گفته می شود این جواب تند صلاح الدین ربانی به مزاق غنی خوش نخورده حتا دستور استعفای آنرا داده بود که صلاح الدین جواب سختر از آن را به پیشواز غنی حواله داده گفته است که "من به صلاحیت شما تعیین نشده ام و شما صلاحیت طلب استعفای من را هم ندارید" شاید این بی پیشینه ترین پاسخ یک وزیر خارجه در برابر یک رییس جمهور بوده باشد که ربانی در برابر غنی جسارت کرده است.
به هرحال تا چند روزی حقیقت این مسئله آتشین از انظار مردم به دور مانده بود. اما حرف مسلم این است که غنی در این مدت آرام نه نشسته؛ بلکه برای برکناری ربانی نقش های زیادی کشیده و عنقریب است که با هزینه هنگفتی از طریق رفیقان پارلمانی اش، آنرا درکرسی عمل بنشاند.
پیوسته با نقشه های غنی اختلافات اخیر بین طرفداران جنرال دوستم و عطامحمد نور در شمال نیز غنی را برای تطبیق طرح هایش کمک بیشتر نموده، غنی که بجای استخدام، بیشتر به برکناری عادت کرده است، مقابله با صلاح الدین ربانی را افتخار ماموریت خویش می داند و فرصت های پیش آمده در این زمینه را به فال نیک گرفته از آخرین ترفندهای شوونیستی خویش استفاده می برد. برای غنی چی بهتر از این فرصت طلایی که تفرقه اندازد و سبک دوش کند. اما در این میان عیب صلاح الدین ربانی منحیث کسیکه در برابرغنی ایستاده گی کرد و ازفرمایشات …. سربازد در این است که ایشان با وصف اینکه می داند غنی با آن سخت در تضاد است، اما بازهم هیچ نوع آمده گی در برابر سیاست های خصمانه متفکر ندارد. در این روزها که قرار بود وزیر خارجه آقای ربانی و وزیر مهاجرین  اقای عالمی بلخی بخاطر بحران پناهجویان به پرسشات نماینده گان خانه ملت پاسخ بگویند حضور با تاخیر ربانی در خانه ملت اوج بی تفاوتی او را نسبت به خم خم رفتن غنی… به نمایش گذاشت،  که این بی تفاوتی وی را بیشتر از پیش به پرتگاه قرار داده است.
واکنش سریع و  تصمیم عجولانه بعضی اعضای پارلمان به شمول رییس این شورا بدون در نظر داشت ازدحامات ترافیکی، مشکلات امنیتی و امسال آن و تاخیر چند دقیقه یی ربانی که باعث شد تا مهندسان غنی در خانه ملت تصمیم بگیرند و آقای ربانی را بجای استجواب، استیضاح کنند یکی دیگری از موارد بود که شدت فعالیت های تخریبی رقیبان ربانی را نسبت به وی آشکار می سازد.
اکنون صلاح الدین ربانی در میان رفتن و ماندن در این پست در یک مرحله خیلی احساس قرار گرفته است.
گرفتن رای اعتماد دوباره صلاح الدین ربانی از سوی اعضای پارلمان در چنین یک شرایطی که هم غنی و هم تیمش در داخل پارلمان برای برکناری وی هزینه می کنند از یک طرف. و از سوی هم نارضایتی بسته گان جنرال دوستم در خانه ملت که در این روزها روابط بین بسته گان دوستم و جمعیتی ها بنابر اعتراض هواخواهان تصویرپرستان که اخیراً خیلی بالا گرفت و حتا واکنش های اعضای پارلمان را نیز  به طرف داری از جریانات سیاسی شان به همراه داشت، چانس برآمدن صلاح الدین را از غربال قانون شکنان، خانه ملت خیلی کم ساخته است.
جای شکی نیست که در این روزها هرچه در قبال سرنوشت صلاح الدین ربانی می گذرد، تنها همان عقدمندیهای است که صلاح الدین بنابه رد درخواست غنی بخاطر معرفی نورستانی و سعادت آنرا بجان خرید.
جان سخن اینکه، عقده مندیهای خصمانه غنی، پاشیده گی های اعضای جمعیت، بدبینی های بسته گان دوستم نسبت به تنش های برخاسته از پاره شدن تصاویر آن، نارضایتی های دوامدار اعضای حزب اسلامی، مبهم بودن مشروعیت و غیر مشروعیت پست عبدالله با نزدیک شدن به تاریخ انقضای موافقت نامه حکومت وحدت ملی، همه و همه دست بدست هم داده سرنوشت آقای ربانی را نسبت به این پست جداً  در مخاطره انداخته است.
اصل گب: یک لحظه غفلت صد سال ندامت کشیدن را در پی دارد. مشکل است که ربانی این خلا را به آسانی پرکند.
 راغب
1/11/95