آرشیف

2014-12-29

نعمت الله ترکانی

غـــــــــــــــــــــــــــــزل

قاصـدی نیست که  پیــغام، به   دلبر   ببرد
جان بلب  آمده،،  زین لحظه ای  آخر  ببرد
 
با  کدام حوصله  شاید  خط  سرخی   فردا
خبـــر مُــــردن  فــــرزند، به   مادر   ببرد
 
بعد از آن کز غم  هجران  به خاک   افتادم
یک نشانی  ز مـــزارم …  به  برادر  ببرد
 
افق  باختر  امروز ، به خون   میجـــوشد
آه  و  افسوس  مــــرا ، باد به  خاور ببرد
 
من  غلام در و  دربار کسی خـواهم  بود
که   از ین  آتش سوزنده  به  کـوثر  ببرد
 
نعمت الله ترکانی
۲۰ می ۲۰۰۹