آرشیف

2020-8-1

محمد اسحاق ثنا

عید

عید است ولی کینه ز دلها نه تکاندیم
گردی نشد از چهره‌ی زردی نفشاندیم

هرجا خبر از نام و یا خوف کروناست
ما نیز ازین ترس که در خانه بماندیم

افسوس درین عید ز فرزند و نواسه
یک بوسه‌ ز رخسار یکی هم نستاندیم

صد قافله رفتند و به منزل برسیدند
ای وای خر خویش ز جو ما نجهاندیم

عید آمد و هم رفت ولی با غم و اندوه
یک بار ز میهن خبر خوب نخواندیم

یک عمر شد ای خسته کبوتر تو غمینی
در خانه بماندی و ترا ما نپراندیم
 

محمد اسحاق ثنا
ونکوور – کانادا
۳۱ جولای ۲۰۲۰