آرشیف

2017-6-24

jameghor

عید فطر و فطرت مبارک باد

عید سعید فطر را برای همه مسلمانان جهان و مردم درد دیده و مصیبت آشنای افغانستان تبریک میگویم.
مبارکباد میگویم به آنانیکه در ماه مبارک رمضان  حنائی خون شان بخاطر سعادت و آرامش دیگران زمین را رنگین ساخت.
بریک میگو ئیم به کسا نیکه فریاد ملکوتی شان رستاخیز بپا کرد تا دیوار های سمتی کابل را از پیشروی مردم بردارد،  تبریک به پدران ومادران داغدیده ای که در روز عید بیاد جگر گوشه های شان با یکدست سنگ قبرستان فرزندان شهید شانرا تکان میدهند و بادست دیگر قطرات اشک را از رخ شان پاک میکنند.
تبریک به غم آشنایان  دردمند که در روز عید با دیدن دوستان، بیاد عزیزان غرق در خون شان می افتند که درماه رمضان توسط انتحاریون بی ایمان و بی احساس پارچه پارچه شدند.
تبریک میگوئیم عید را به کسانیکه عبادات شان مورد قبولی در گاه الهی قرار گرفته و ملکوتیان جهت نوازش شان زمین را بوسه میزنند.
در نهایت دعا میکنم که در سال آینده مردم ما همه غم ها و درد ها را فراموش کرده، در فضای صلح و آرامش یکدیگر را به آغوش بکشند و تبریک بگویند. آمین یا رب العلمین.