آرشیف

2017-8-31

jameghor

عید سعید قربان مبارک

 

عید سعید قربان مبارک

خجسته ایام عرفه وعید قربان، عید شگوفایی ایمان و بالندگی، ایثار و فدا کاری را برای همه مسلمانان جهان و هم میهنان عزیز ما افغانستان مبارک باد می گوئیم.
امید واریم درین روز های پر برکت و میمنت، عید ایمان و امتحان، عید ایثار وفدا کاری و احسان، عید رحمت بیکران رحمان، عید پیروزی ابراهیمیان و شکست شیطان در کنار خانواده های تان شاد و خرم باشید.
برای آنا نیکه در فاصله دو عید عزیزان شانرا از دست داده اند آرزوی صبر واستقا مت نموده، لبخند و خوشی شان در دوام زندگی آرزوی ماست.
شاد وکامگار باشید
وبسایت جام غور