آرشیف

2015-1-24

صدیق الله سلطانی غوری

عید سعید فـــطـــــر مبارک بـــاد

 

 

عید مبارک

 

بسم الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن عید سعید فطر، عید توفیق بر طاعت و اطاعت، عید توبه و تهذ یب نفس، عید کمک به محرومان و گرسنگان را به برادران و خواهران دینی خود در سراسر عالم و مخصوصا به مردم مسلمان و متدین افغانستان صمیمانه تبریک می گوییم.
عید سعید فطر، عید چیدن میوه های فطرت و سپاس نعمتی است که در ماه مقدس رمضان نازل شده است. این عید بزرگ، عید کسانی است که با فطرت خدایی خود میثاقی دوباره بسته و با خداجویی و خداترسی و خداپرستی خود در ماه مبارک رمضان، روح خویش را از زنگار گناه و ظلمت معصیت پاک و پیراسته ساخته اند. 
عید فطر عید وحدت و یکپارچگی مسلمانان در سراسر جهان است. روزی که همه پیروان آیین توحیدی اسلام در کنار یکدیگر و در برابر خدایی واحد و رو به قبله ای واحد و با ایمان به ارزش ها و آموزه های دینی واحد به نماز می ایستند و همدیگر را در آغوش می کشند و به یکدیگر مهر می ورزند و پس از آن نیز شادمانی ها و اندوهناکی ها و شیرینی ها و تلخی های زندگی را با همدیگر مومنانه و برادرانه قسمت می کنند.

 

عید مبارک