آرشیف

2017-6-25

محمد اسحاق ثنا

عید درد

عید شد اندر حضورت رنگ زرد آورده ام
قصه از دردِ خود و از آه سرد آورده ام

از صیام امسال جز کشتن نبود و انتحار
از زبان مادران اندوه و درد آورده ام

عید ما امسال عید ماتم و عید غم است
جای صلح و آشتی حرف از نبرد آورده ام

سرگذشت تلخ از هر کوچه و هر کوی آن
از وطن از سفره های عید، گرد آورده ام

می کند با انتحاری عالمی در غرق خون
لعنت و نفرین به این مکاره مرد آورده ام

بهر تبریک وطندار عزیزم چون ثنا
ای به غربت خفته‌گان پیغام درد آورده ام

اسحاق ثنا
ونکوور – کانادا
۲۵ جون ۲۰۱۷