آرشیف

2017-9-2

محمد اسحاق ثنا

عید تنها

عید ما در فکر و در سودا گذشت
شام در اندیشه‌ی فردا گذشت

عید شد آمد مرا یاد از وطن
بی عزیزان عید من تنها گذشت

سالها شد عید مردم در وطن
با دل پُر غصه و غم ها گذشت

انتحاری است در کشور چنان
عید ما در آه و واویلا گذشت

مهر از دنیای ما بسته است رخت
عمر من بی مهر مهرآرا گذشت

عید شد در خوان مردم نیست نان
عمر شان در فاقگی بیجا گذشت

در دل تاریخ کمتر دیده ام
چون غنی* شرمنده و رسوا گذشت

از زبان ها بشنوم تا خوش شوم
عید ما امسال بی جنگ ها گذشت

دوستان تا سال و تا عید دیگر
چون ثنا صد ها ازین دنیا گذشت

*اشرف غنی

محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
اول سپتمبر ۲۰۱۷