آرشیف

2015-1-22

حامد رفیق

عکس های زیبا و دیدنی از منطقه دهن حصارک ولسوالی شهرک ولایت غور

 

این تصاویر های زیبا ودیدنی از منطقه دهن حصارک ولسوالی شهرک ولایت غور میباشد که طی 20 روز گذشته شایعه بود که آتش فشان است در منطقه حصارک ولسوالی شهرک که این تصاویر از محل حادثه گرفته شد. فعلا کوی کدام حرکت نداشت اما به شکلی خفیف گرد از یک موقیعت کو بالا میشد.