آرشیف

2015-1-16

صالح محمد شیرزی

عکس از محفل مــدیـــریـــــــت عمومی جوانان ولایت غور

 

یکی از آرزوهایم این بود که روزی همه ما جوانان غور درزیر یک چتر به عنوان یک فامیل نشسته باشیم که درنشست ما جز محبت والفت چیزی دیگری حس نشود کوشش های فراوان میکردم نمیشود برسم به این ارزو محافل ومجالیس زیاد گرفتیم اما بازهم درمجالیس ما بعضی ازجوانان حاضر نبودن .
مدت دوماه میشود که بحیث مدیر عمومی امور جوانان غور درچوکات ریاست اطلاعات وفرهنگ ایفای وظیفه میکنم همه تلاش هایم روی این بودکه باید به این هدف برسیم بلاخره پنجشنبه شب یا شب جمعه مورخ 26/11/1391 درسالون هوتل منارجام به تعداد 150 نفر ازجوانان نخبه وتحصیل کرده غورهمه ما با ندای اینکه؛ ما یکی هستیم ودیگر تجزیه نمی شویم که نماینده های مردم درشورای ولایتی اعضای محترم شورای شهر ورئیس کمسیون حقوق بشر نیز حضور داشتن ازساعت 5ظهر الی 10بجه شب روی وحدت واتحاد؛ بعضی ازجوانان عزیزصحبت کردن تیم موسقی ریاست اطلاعات وفرهنگ هم به نواختن آهنگ های میهنی چند لحظه پرداختن درواقع جوانان غور هم مثل من ارزوی چنین شب را داشتن که این احساس از سیمای همه جوانان دروقت خدا حافظی معلوم میشد ومن این اتحاد ووحدت را به همه جوانان غوروغوریان عزیز به خصوص به نماینده های شورای ولایتی وشورای شهر وریس کمیسیون حقوق بشرکه مارا همراهی کردن تبریک میگویم

 

عکس از محفل مدیریت عمومی جوانان ولایت غور

 

عکس از محفل مدیریت عمومی جوانان ولایت غور

 

عکس از محفل مدیریت عمومی جوانان ولایت غور

 

عکس از محفل مدیریت عمومی جوانان ولایت غور