آرشیف

2015-2-17

محمد سرور انوری غوری

عوامـــل عمده رکود راه ابریشم:

تهیه ابریشم رومی ها :
 دراواسط قرن ششم میلادی مشکل تهیه ابریشم رومی ها حل شده بود زیرا دو نفر از مبلغان نسطوری که از چین باز می گشتند،  تخم کرم ابریشم را در عصای خود مخفی ساخته و به روم بردند.
– بغاوت چینیها علیه خاندان  تانگ :در 878م در شانگجوی چین علیه خاندان Tangمردم قیام کردند ، بندر کانتون را غارت و 12000 از تجار مسلمان ، مسیحی و یهودی را قتل نمود که این کار سبب بی اعتمادی و بی امنیتی خارجیان شد.
– انقلاب صنعتی : با وقوع این انقلاب، دگرگونی های عمده ای در مناسبات اقتصادی و سیاسی میان سرزمین های مختلف پدیدار شد. مناطق جدید کشف گردید و تحرکات استعمار گرانه شدت یافت .
انقلاب صنعتی موجب شد که کانون تمدن و اقتصاد به مغرب زمین انتقال یابد ، بهره گیری از نیروی بخار ، رفت وآمد کشتی ها ،راه های اسپ ، قاطر و شتر را به راه موتر رو و خط آهن تبدیل کند.
احیای راه ابریشم:
–  مفکوره احیای راه ابریشم از مدت ها به این طرف درذهن دانشمندان وفرهنگیان کشورهای مختلف جهان خطور میکرد.
–      از چهار دهه به این طرف اقدامات مقدماتی در این مورد به کمک سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی صورت گرفته است
 کار پروژه آسیایی در سال 1964 آغاز شد و آن قسمت پروژه که مربوط به افغانستان می شد ، بین اسلام قلعه و سپین بولدک قندهار تکمیل گردید .البته با تکمیل این پروژه بعضی از قسمت های مسیر قدیم ابریشم احیاء گردید. بعدها یونسکو به این علاقه مند شد و کنفرانس های در این زمینه راه اندازی کرده .
 در سال 1990 یک تیم 33نفری دانشمندان از 20 کشور جهان به کمک یونسکو و چین یک پروژه تحقیقاتی را براه انداختند .
 در سال 1993 طرح پروژه دیگری بنام شاهراه جدید ابریشم بین چترال پاکستان و اشکاشم بدخشان به طول 250 کیلومتر ریخته شده که در آن انگلستان، کانادا، پاکستان و بنیاد آغاخان مشترکآ سرمایه گذاری نموده اند .