آرشیف

2023-11-16

عبدالاحد تارشی

عمو مادرم مرد !!!

 

این شعر با الهام از فریاد کودک ۳_۴ ساله فلسطینی درغزه، سروده شده است که از بین آوار در حالی که زخمی است برون کرده شده و به عمویش که او را برون آورده بود با درد و حسرت و گریه می گوید: عماه ماتت امی ! یعنی کاکا مادرم مرد!

____________________________

عمو مادرم مرد !

عمو مادرم تحفه های حقوق بشر را

که بس پر بهایند !

وآن را عمو(جو) به ما دم بدم می فرستد

به همراه خود در زمین برد

عمو مادرم مرد

عمو مادرمن

چه نامهربان بود

که حق طفولیتم را

چنین زیرپاکرد

خودش رفت ومن را رها کرد

ولیکن عمو(جو)

بسی مهربان است !

حقوق من و کودکان فلسطین همه را

درین مسلخ آتش وخون

مهین پاسبان است!

به من داده پیغام

به من بازبان دل‌انگیز طیاره هایش

که تنها دو سه روز باید کنم صبر

که تا ویژه بمبی

برایم بسازد

وآنگه مرا نزد مادرفرستد!

وبالطف خاصش

چواطفال دیگر مراهم نوازد !

مگر تابه آن وقت

زآب وغذا بایدم کرد پرهیز

که تا وزن زائد نگیرم !

وهنگام پرواز درنزد مادر سبکبارباشم

سبکبال باشم

ازین رو عمو جو

رهءآب ونان ودوارا به من بست

بجز راه رفتن به سوی خدا را به من بست

عمو مادرم مرد!

عمو مادرم مرد !