آرشیف

2016-11-26

محمدگل پویا

عملیات تصفیوی که تحت نام ظفر ۳۷ برای انتقام گرفتن خون شهدای شهدای ۵عقرب و ازبین بردن لانه های هراس افگنان در شمال ولایت غور راه اندازی گردیده بود به نا کامی انجامید !

عملیات تصفیوی که تحت نام عملیات ظفر ۳۷در شمال فیروزکوه برای از بین بردن لانه های گروهای هراس افگن و تروریستی که تحت نام طالب و داعش راه اندازی گردیده بود تا کنون مدت بیشتر از ۲۰ روز میگذرد این عملیات هیچ گونه دست آوردی قابل ملاحظه نداشته است. در اوایل وقتی این عملیات راه اندازی گردیده بود و درشروع این عملیات از اقوام مختلف تحت نام خیزش های مردمی سهم فعال گرفتند و روزها را منتظر امر ثانی، در شاتیغ شب های سرد با بسیار مشکل را صبح کردند و دولت هم پول هنگفت را جز اینکه مصرف کرد، دیگر هیچ پیشرفت و عملکردی نداشت. 
بنابر وعده های مسئولین دولتی مردم همه امیدوار بودند که شاید این عملیات پر دست آورد باشد و عاملین این فاجعه به جزای اعمال خود برسند؛ اما به مرور زمان همه امیدواری ها به یاس تبدیل شد و درنتیخه آن همه وعده های گرم و چرب که برای فروکش کردن احساسات مردم سپرده شده بود،  یکی هم عملی نشد و گروهای که تحت نام خیزش مردم همگام دولت برای از بین بردن هراس افگنان به شمال فیروزکوه رفته بودند بعداز مدت ۲۰ روز دوباره برگشتند و قرار اطلاع دقیق نیروهای امنیتی که برای پس گرفتن خون شهدای ۵عقرب تحت نام ظفر ۳۷ راه اندازی شده، بزودی بر میگردد. 
پس چنین نتیجه میگیریم که این عملیات فقط برای فریب و فروکش کردن احساسات مردم راه اندازی شده بود و گویا اینکه هیچ اراده ی برای از بین این گروها وجود نداشته و خون ۳۰ تن شهدای ۵عقرب معاله گردید.
بناء هیچ ضمانتی وجود ندارد که این گروه، عملکردهای وحشت افگنی و دهشت افگنی، گروگان گیری های بیشتر از گذشته خواهد شد و امکان دارد امنیت داخل شهر به خطر خواهد افتاد و زندگی مردم به چالش های بیشتر روبرو خواهد شد که مردم شمال فیروز کوه مجبور به ترک خانه های خود خواهند شد
جناب محمداشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و محترم جنرال صاحب محی الدین خان غوری قوماندان قول اردو ۲۰۷ طفر خون ۳۰ تن شهدای ۵عقرب  کجاشد؟ 
عملیات ظفر ۳۷ که درشمال فیروزکوه برای انتقام و ازبین بردن لانه گروهای که تحت نام طالب و داعش فعالیت دارند راه اندازی شده، چی دست آورد داشتند؟
جنرال صاحب غوری و غنی  شما عالی جنابان بحضور هزاران تن شهروند غوری وعده سپرده اید که خون شهدا را میگیریم و عاملین این فاجعه ی المناک را به کیفر شان می رسانیم،کجا شد وعده های گرم و چرب تان؟ 
جنا غلام ناصر "خاضع " والی  بی کفایت و بی دارایت غور، خون شهدای ما چی شد شما ها در پیشگاه ملت غور باید جواب گو باشید؟
۷ تن افرادی که در گیرو این گرو هستند سرنوشت شان چی خواهد؟
مواشی مردم را به تاراج بردند و کجاشد آن وعده های که ما مواشی مردم را پس میگیریم؟

 .
ارادتمند تان 
محمدگل "پویا "
غور – فیروزکوه ۵عقرب ۱۳۹۵