آرشیف

2016-9-11

گل رحمان فراز

عــیــــدانــــــــه!
ای  صبا  از  من  به  اسماعیل   قربانی  بگوی
زنده برگشتن ز کوی دوست شرط عشق نیست
عید را بهانه می کنم تا به کسانیکه مستحق احترام و اعتبار اند، سلامی بفرستم و قبل از قبل رسم ابراهیم خلیل الله را  بر کافه ملت مسلمان به پیشواز از اهمیت ویژه اش در متون اسلامی تبریک گفته و تهنیت عرض دارم. در این روز ابراهیم علیه السلام مورد سخت ترین آزمون الهی که همانا گرفتن جان و بریدن سر اسماعیل ذبیح الله (پسر ابراهیم علیه السلام) بود قرار گرفت و خوشبختانه از پس این آزمون موفقانه برآمد.
تجلیل سه روز عید سعید اضحی (عید قربان) از جمله عنعنات پسندیده جهان اسلام بشمار می رود و فلسفه تجلیل از این روز خجسته را نگریستن به حال مردم نا توان و فقیر، شریک ساختن خوشی ها برای طبقه غریب، فراموشی از کینه و عداوت و هم آغوش گرفتن شکل می دهد و خوشا بحال آن عده کسانیکه همه بعد های تجلیل این روز را تحت تجربه و به کام عمل می گیرند و از فضایای این روز های پر میمون مستفید می شوند.
پس عید تان خجسته، زندگی تان شاد، نفس تان گوارا، دل تان جمع، امنیت تان تأمین، خوشی های تان تکرار، اراده تان مستحکم، اخلاق تان اجتماعی، شعور تان متحرک، ذهن تان با هوش، مغز تان پر کار، گام های تان پر تلاش، محیط تان مرفه، درد تان تسکین، دوست تان سر فراز و دشمن تان شرمنده باد.
 
با مهر 
گل رحمان فراز