آرشیف

2014-12-27

نجيب الله صبا

عزیزی وصداقت به اسلام

 
سلام به همه دوستان وخوانندگان عزیز جام غور!دوستان عزیز خواستم در ارتباط به نظریات آقای عزیزی چند کلمه ای نوشته کنم ،آقای عزیزی اولاعرض سلام و احترام به شما! چیزیکه ازنظریات آقای عزیزی من برداشت کردم ،ایشان باید یکی از( … ) امریکا ،اسرائیل وانگلیس باشند. از نظرمن ایشان به نام خود را عالم میدانند؛چون که ایشان از کسانی طرفداری میکنند که همه ساله به قرآن پاک وپیامبربزرگ اسلام حضرت محمد(ص) توهین میکنند، ازکسانی طرفداری میکند که کاروان عروسی مارا بمباران میکنند،ازکسانی طرفداری میکند که ختم قرآن ما را بمباران میکنند،از کسانی حمایت میکند که به روی هموطنان مسلمان ما ادرار میکنند،ازکسانی حمایت میکند که خودسرانه شبانه با توفنگ وچهره های وحشناک داخل خانه های مردم میشوند وانسانهای بی گناه رابه شهادت میرسانند. و… اگر ایشان عالم هستند چرا درین وضع ایشان خاموش هستند؟ آیا جهاد در چنین حالات فرض نیست؟ روزانه دها مسلمان در جهان کشته میشود. شما چه فکرمیکنید آیا این کار دشمنان اسلام نیست؟ آیا دوست دارید که تمام کشورهای اسلامی زیر اثر امریکا باشد؟آیا از اعمال پست خارجی ها در افغانستان خوش تان می آید؟ وگرنه چرا همان سواد مبارک تان که مردم را بی سواد میدانید یک باراز جنایات خارجی ها  درکشور چیزی را ترسیم نمی کند؟ ویا دستان شما توان کش کردن قلم را  درمقابل امریکا و وانگلیس ندارد؟ ویااینکه بادار تان نا راحت میشود؟ شما دور نروید از خود افغانستان شروع بکنید.آیا میدانی که همان اسامه قبلا با بوش چه رابطه ای داشت ؟جوروستم  را که مردمان عراق ،لیبی،سوریه وافغانستان میکشد به هیچ کس پوشیده نیست که کار امریکا وانگلیس است .یک چیزیکه نا گفته نماند آیا در دین اسلام در روز اول عید به دار آویختن یک انسان ولو هر چه که ظلم هم کرده باشد جواز دارد ؟ آیا نمی شد که صدام حسین را بعد از عید ویا پیش از عید اعدام کرد؟به هرصورت امریکا  از زمان داود خان میخواست که به افغانستان تجاوز کند ولی رقیب همان زمانش شوروی سابق از او پیشی گرفت وبه کشور ما حمله کرد وکشور ما را اشغال کردند، که آخر سرنوشت اش را دیدید .مطمئن باش که تجاوزامریکا هم دوام نخواهد کرد. روزی خواهد رسید که درس شوروی را خواهد خواند.