آرشیف

2016-4-15

داؤد عطایی قندهاری

عراق سیزده ســـــال در اشغال ناتو!!

نهم اوریل امسال سیزدهمین سالروز حملهء امریکا و قوای ناتو به کشور عراق بود! قوای ناتو در نهم اوریل 2003 به عراق حمله و حکومت صدام حسین را ساقط ساختد! گرچند عده ئ به بهانه ظلم وستم حکومت قبلی، این حمله را عمل درست قلمداد می کنند، اما بعضی از تحلیلگران، به دلیل اینکه این حمله، بدون اخذ مجوزهای لازم از سازمان ملل و شورای امنیت و بدون دعوت مراجع رسمی کشور عراق انجام شده، ان حمله را از نظر حقوق بین الملل، نقض اشکار حاکمیت یک کشورمستقل و یک تجاوز واشغالگری می دانند!! گذشته از این، بعد از گذشت سیزده سال ازحملهء قوای ناتو، متاسفانه وضعیت عراق به مراتب بدتر از قبل شده است؛ و این کشور در اتش جنگ و نامنی و حرج ومرج همچنان می سوزد!
بی بی سی در مقاله ئ، با اینکه حمله امریکا و ناتو به عراق را ستایش و تمجید کرده و ان را مورد رضایت مردم عراق قلمداد کرده است؛  اما فجایع عراق انقدر گسترده و غیر قابل انکار می باشد که حتی بی بی سی را هم ناگزیر از اعتراف به اشتباهات بزرگ امریکا و قوای ناتو در عراق نموده است !
 با استناد به مقالهء بی بی سی (تحت عنوان: سقوط بغداد، ازادسازی یا اشغال؟-) اشتباهات قوای ناتو که منجر به وضعیت اسفبار کنونی عراق شده است را اینگونه می شود جمع بندی کرد: 1- ایجاد یک ساختار سیاسی ضعیف و بیمار در عراق که باعث گسترش جنگ و نا آرامی های داخلی شده است. 2- ایجاد حکومتی فرقه گرا با گرایشات شدید قومی. 3- انحلال و نابودکردن ارتش یا اردوی ملی عراق. 4- انهدام قوای امنیتی و پولیس عراق. 5- خروج زود هنگام بخشی از قوای ناتو درسال 2011 قبل ازتحقق ثبات سیاسی در کشور. 6- انهدام و نابودکردن پاسگاه های مرزی به هدف تسهیل ورود تروریست ها به داخل خاک عراق!!  
بی بی سی با اینکه بخش اصلی تحلیل خود را به توجیه و تحسین حمله نظامی ناتو اختصاص داده، با اینحال باصراحت اعتراف کرده که { تشکیل شورای حکومتی عراق توسط نظامیان امریکا وبا دخالت مستقیم جنرال  پل بریمر، بر اساس تقسیمات قومی و فرقه‌ گرایانه صورت گرفت که به تقویت تعمدی فرقه‌ گرایی بین مردم عراق منجرشد. این امر باعث تنش مدام بین طوایف مختلف عراق و رقابت بر سر گرفتن سهم بیشتری از قدرت شد. حتی تشکیل احزاب سیاسی برمبنای هویتهای مذهبی و نژادی صورت گرفت، نه بر اساس برنامه‌های سیاسی.} یعنی احزابی که در دورهء اشغال در عراق به وجود آمده، بصورت کاملا عمدی و آگاهانه، ماهیت قومی و مذهبی و فرقه گرایانه دارند! درمقاله بی بی سی همچنین به روشنی اعتراف شده است که { انحلال کامل ارتش و دیگر مؤسسات دولتی عراق، توسط ژنرالهای امریکا، نیز از اشتباهات بزرگ نیروهای ائتلاف بود. و این امر سبب فروپاشی کامل دولت و گسترش هرج و مرج در عراق شد…}  .
اما مهمترین موضوع دراین مقاله اذعان تلخ به انحلال پاسگاه های مرزی کشورعراق است! انجاکه اعتراف شده که: {انحلال پاسگاه ها و باز گذاشتن مرزهای خارجی عراق، توسط امریکا، امکان ورود گستردهء نیروهای تروریستی و ایجاد تجمعات بزرگ آنان در مناطق مختلف عراق را فراهم آورد…} به نظر می رسد که امریکا برای توجیه حضور خود و دیگر نیروهای متجاوز به سرزمین عراق؛ نیاز مبرم به وجود تروریست ها و اعمال انها داشته است، به همین دلیل مرزهای اعراق را به روی تروریست ها کاملا باز گذاشته است…
نکتهء دیگری که در مقالهء بی بی سی بحث برانگیز است، اینست که فجایع بزرگ حاصل از حملهء امریکا و ناتو درعراق و افغانستان – مطابق معمول اغلب تحلیل های رسانه های غرب – جزء اشتباهات آنان قلمداد می شود. حال اینکه مواردی چون تشکیل دولت قومی و فرقه گرا، انحلال و نابودی ارتش و قوای امنیتی عراق و… جزء اهداف برنامه ریزی شده و استراتیژیک امریکا وناتو بوده؛ که با دقت وجدیت مورد اجرا قرارگرفته است!
 ایران پهلوی، عراق و سوریه ئ بعثی از جمله معدود کشورهای بودند که در منطقهء شرق میانه از ارتشهای قوی و کلاسیک نظام یافته برخوردار بودند، چیزی که مانع بزرگ برای سلطه بر این منطقه نفت خیز بود! همچنانکه ارتش قوی ایران پهلوی با دسیسه های جنرال های امریکایی بخصوص جنرال هایزر منهدم و نابود گردید، ارتشهای نظام یافتهء عراق و سوریه نیز یکی بعد دیگری با دسایس و توطیه های جنرال های امریکایی مثل  جنرل جی گارنر و جنرال تامی فرانکس ودر نهایت جنرال پل بیمر، منهدم و نابود گردید تا راه قوای صلیبی ناتو برای فتح و سلطه بر کشورهای شرق میانه باز و هموار گردد!! بنابراین فجایع حاصل از حملهء نظامی امریکا و ناتو در عراق و افغانستان هرگز اتفاقی و جزئ اشتباهات آنان نه بلکه جزئ پلان ها و اهداف برنامه ریزی شدهء آنان بوده است…  
درهرحال بنابر انچه که مشهود است، ثمرهء سیزده سال اشغال عراق توسط امریکا و اروپای مدعی تمدن و دموکراسی … عملا چیزی جز جنگ و ویرانی و هرج و مرج و گسترش تروریسم و فرقه گرایی برای عراق – همانند افغانستان-  نبوده است …
{ داؤد عطایی – قندهاری – 12 اوریل 2016 برابر با 24 حمل 1395}