آرشیف

2016-9-8

الحاج امین الدین سعـیـدی

عدم عجله در فریضهء حج بیت الله گناه نیست :

قبل از همه باید گفت که : وجوب حج بر سبیل تراخی است ، واین بدین معنی است که ادای فریضه حج را میتوان به تاخیر انداخت ، نه اینکه همینکه شرایط وجوب حاصل شد ، لازم نیست که فورآ آنرا انجام داد ، بلكه در هر وقت ازدوره زندگی می‌توان بدان مبادرت ورز‌ید و تاخیردرآن موجب‌گناه نیست‌. مشروط برآنكه پیش ازمرگ موفق به انجام این فریضه  شوداز جمله استدلال قابل توجه در این بابت اینست که : با وجود اينكه حج در سال ششم هجرت واجب شد اما پیامبر صلی الله علیه و سلم حج را تا سال دهم به تاخير انداخت.
پیامبر اسلام ‌درآن سال ازواج خود را همراه خویش به حج برد وبسیاری ازیاران هم او را همراهی كردند. اگر وجوب حج برسبیل فور‌يت بود، درين صورت پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را بتاخیرنمی‌انداخت‌. امام شافعی ، امام ثوری، امام اوزاعی و محمد بن الحسن‌ ( رحمه الله عليهم اجمين) در این مورد فتوای داده اند امام شافعی (رح) در طی فتوای درين مورد می فرماید : ما بدین مطلب استدلال می‌كنیم‌كه‌: حج در طول زندگی یكبار واجب است‌كه ابتدای زمان انجام آن‌، زمان بلوغ و انتهای آن‌، پیش ازمرگ است‌.
 ولی امام ابوحنیفه و امام مالك وامام احمد ( رحمه الله عليهم اجمعين) و بعضی از یاران امام شافعی وامام ابویوسف ( رح ) طی فتوای می فرمایند که : وجوب حج فوری است یعنی همینكه بركسی واجب شد، باید هرچه زودتر اقدام به انجام آن‌كند و تاخیر موجب‌گناه است‌. زیرا ابن عباس( رض ) میگوید که : پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت‌:« من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتكون الحاجة » (‌هركس می‌خواهد حج بگزارد، شتاب‌كند زیرا ممكن است مریضی پیش آید یا راحله و مركب‌گم شود، یا فقرو نیازپیش آید.)
 ايا درين بخش عجله در صورت اراده اختياری است و یا وجود شوط که بحث طويل خواهد شد. دیگران این حدیث‌ها را حمل بر ندب وسنت بودن تعجیل درانجام آن‌كرده‌اند كه مستحب است‌. مكلف هر وقت توانائی انجام ادای فریضه حج بيت الله شريف را داشت زودتر بدان مبادرت ورزد. والله اعلم بالصواب و الله تعالی این زیارت و ادای فریضه حج بيت الله را نصيب همه مسلمين بگرداند. امين يارب العالمين
 
  الحاج امین الدین سعیدی – سعید افغانی