آرشیف

2015-12-19

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

عجله کار حکومت مداران نبود، بـــل کار شیطان بود !

چرا، والی مان را عجلزا از ما دارید میگیرید، هیچ کس جایگاه این زن مردآسا مان را نتواند پر کند. انتظار میبریم در تبدیلی والی غور بانو سیما جوینده از عجله کار نگیرند. البته من به دستور دختم یلدادخت دارم به کار شما، به تصمیم شما مداخله مینمایم ورنه از فرموده حافظ هرگز سرپیچی نمیکنم. ازینکه زیر دستور قرار دارم لاجرم حرف های را با شما شریک سازم: حافظ اینگونه فرموده:
"گدایی گوشه نشینی تو حافظا مخروش !!!
البته فرمایش حافظ در حکومات طاغوتی است، حکومت ما و شما ماشاالله شما میفرمایید که دموکراسی، البته دموکراسی با فساد بالا، فساد که حامد کرزی این چنین سنگ تهدابش را گذاشت " من کی گفتم نخوریم، بخورین، اما به خارج نبریم".
دختم این چنین اعلان میدارد که والی ام را لطفا از من نگیرید… من به جز بانو سیما جوینده دیگر کسی را نمیخواهم، درب فرودگاه را قفل میبندم تا هیچکس جایگاه والی خودم سیما جوینده را پر نتواند، نه تنها من بل اکثریت این عقیده را دنبال مینمایند. والی تازه را که دارید تازه به غور توسط طیاره پارسل مینمایید، لطفا زحمت را به بسته بندی به خود و بر ایشان قبول نفرمایند. از فرودگاه کابل تا فرودگاه فیروزکوه این فاصله را به والی تازه اجازت نفرمایند تا بیهوده همه این ریسک را در راه بخود قبول نمایند.
دخت من دارد درب این فرودگاه را قفل میبندد، نشود که والی تازه آن طرف درب به انتظار بیرون آمدن لحظه شماری نماید.

ح. یعقوبیان "فیروزکوهی"
شهـــــــــــــــــر فیروزکوه