آرشیف

2016-3-25

گل رحمان فراز

عبور از ذره بین رئیس جمهور غنی!

محمد عارف قاضی زاده

مبارک باد تقرر مجدد!!

رفیق محمد عارف قاضی زاده – شهردار اسبق شهر فیروزکوه بعد از سپری نمودن آزمون که توسط رئیس جمهور محمد اشرف غنی با ارایه ی طرح های آماده شده ی نامزدان برای انکشاف و زیبا سازی شهر ها در قصر گل خانه و چگونگی صحبت در باره ی کارکرد های گذشته نامزدان برگذار شده بود، بار دیگر به موفقیت در آزمون نایل آمد و رضایت کلی و همه جانبه رئیس جمهور را با ارایه طرح جامع اش حاصل کرد.
موضوعات که مشمول طرح جامع محترم شهردار محمد عارف قاضی زاده بود عبارت از: نیاز ها، خواست ها و مشکلاتی می باشد که مردم غور به حل آن نیاز دارند و در آخر طرحی دیگری با متون جامع از آینده نگری انکشافی و رشد شهر فیروزکوه توسط محمد عارف قاضی زاده برای رئیس جمهور محمد اشرف غنی هم بصورت شفاهی و هم بصورت کتبی ارایه داده شد.
محترم قاضی زاده نه تنها در اداره شهرداری از خود توانایی و خلاقیت نشان داده است بلکه در زمان ماموریت های جداگانه اش بحیث مسئول ولایتی دفتر یونسکو در غور و مسئول ولایتی پروژه RAMP – UP که توسط یو اس ای آی دی بودجه پردازی می شد و چندین وظیفه دیگر خوب درخشیده و افتخار کمایی کرده است.
اوصاف را که در بزم قاضی زاده صاحب یافتم؛ خوش نویش، خوش برخورد، خوش سخن، درس خوان مدبر و مدیر موفق است که نفس علاقه اش به مطالعه وی را در آغوش دانایی و نفس کارکرد اش وی را در آغوش کار کشتگی پرورش داده است.
حکم تقرر مجدد محترم محمد عارف قاضی زاده بنا به متن پیشنهاد اداره مستقل ارگان های محلی و قرار مکتوب نمبر 2734 مورخ 29.12.1394 بحیث شهردار (شاروال) شهر فیروزکوه با تفویض صلاحیت های زیاد در تمام بخش های کاری صورت گرفته است.
فلهذا، عبور محترم قاضی زاده را از دایره ی آزمایشی محدود رئیس جمهور که بیرون شدن محال است، برای کلیه مردم شریف غور مبارک باد می گویم و از قاضی زاده صاحب خواهش مندم تا در عرصه ی کاری خویش کما فی سابق ابتکار و خلاقیت نشان دهد تا شهر زیبای مان با تدابیر سنجیده و مدیریت شده بیشتر از پیش انکشاف یابد.

با احترام
گل رحمان فراز