آرشیف

2021-5-23

محمد اسحاق ثنا

عاق پدر 

به اقتفای سروده ای شاعر گرامی جناب اشکبار.

میهن به دام فتنه‌و صد ماجرا شده 
ملت غریب و در به در و بینوا شده
یک عده اند در پی قتل و قتال و چور 
یک دسته هم فاقد مهر و وفا شده
راهگیر و کیسه زن همه با چاقو و سلاح 
در ملک ما زیاده ببین از کجا شده ؟
مکتب گریز و عاق پدر بی حیا و شرم 
مسند نشین کشور ما و شما شده 
بین قامت چو سرو رسای جوان ما 
از درد ملک خود به جوانی دو تا شده 
آنکس که لاف خدمت میهن بودش شعار 
با خسم همنوا و به هم آشنا شده 
افسوس وطن ز سستی ایمان چاکران 
در گیر جنگ و غصه و صد ها بلا شده 
محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا