آرشیف

2015-1-25

محمد نادر علم

طنز و فـکــــاهیـــات

این هم چند تا فکاهی و طنز برای ایجاد تنوع و حفظ تعادل وبسایت جام غور امید لذت ببرید.

 

یک بچه میره عسکری برادرش برایش خط مینویسد: سلام ، ما برای تو رفتیم خواستگاری ، زن گرفتیم ، خدا یک بچه برایت داده !! اسمش فرهاد است، زنت درخواست طلاق داد. مهریه اش را گذاشته اجرا سارنوالی دنبالت میگردد موظب باش.
 
ميگن هر نخ سگرت 3 دقيقه از عمر آدم کم مي کنه!
 همچنين ثابت شده اگر از چيزي لذت ببري 5 دقيقه به عمر آدم اضافه ميشه!
نتيجه : سگرت تان را با لذت بکشيد تا 2 دقيقه به جای هر نخ سگرت به عمرشما اضافه شود.
 
پدر به دختر: دخترم این وقت شب در بالکن چیکار میکنی؟
 دختر: ماه را تما شا میکنم پدر جان!
پدر: پس بی زحمت به ماهت بگو خاک به سرش او موتریشه خاموش کنه، صدایش نمیگذارد بخوابم.
 
شمع شدی شعله شدی سوختی ، خاک بر سرت هیچی نیاموختی
متعلم دیروز، محصل امروز و بیکار فردا روزت مبارک
 
چو عضوی ززنها شود آشکار
دگر مرد ها را نماند قرار
به جز قوم شوهر که ویرانگرند 
بنی آدم اعضای یکدیگرند

 
قدیما برق ها را روشن میگذاشتیم میرفتیم مسافرت،
دزد فکر کنه یکی خانه هست، حالا هررقم حساب میکنیم
برق ها را خاموش کنیم و دزد بزنه اقتصادی تر است!
 
فقط کاشف الکل رازی نبود
مصرف کنندگان الکل هم راضی اند
 
می دانید چرا با ازدواج دین آدم کامل میشود؟
چون تا قبل از ازدواج فکر میکند دنیا بهشت است …!!؟
اما بعد ش به جهنم هم اعتقاد پیدا میکند!!!؟؟؟
 
یک نفر یک دوگانگی را میبیندبعد شروع میکند به خندیدن
میگن چرا میخندی..؟
 
میگه معلوم است که فوتوشاپ است!
 
خر کیف ها

خر کیف یعنی رتبه هفت هم نباشی اما مثل مشاورین …. خارج بست رتبه اجرای وظیف کنی .

خر کیف یعنی صنف اول طب ( پی سی بی ) باشی بعد برایت بگویند داکتر صاحب.

خر کیف یعنی دو روپه سواد نداشته باشی بعد یک لپ تاپ از گردنت آویزان کنی برایت بگویند انجینر صاحب.
 
خر کیف یعنی ……..باشی و با شرکت های ساختمانی خودت قرار داد ببندی. 
 

 
امید دوستان طنز خر کیف را در پنجره نظرات ادامه دهند. . .