آرشیف

2015-1-9

احمدشاه وكيل زاده

طـب نـبـوی ص

 
 

فواید انجیر: در جامع کبیر نوشته شده است که رسول اکرم (ص) فرموده است: خوردن     انجیر برای مرض قولنج مفید است یعنی انسان را از مرض قولنج نگهمیدارد.
علما نوشته کرده اند که انجیر فواید زیاد دارد. مثلآ نرم و زود هضم است، طبیعت را نرم و ملایم نگهمیدارد و سودا را از طریق دهن خارج می سازد. و در بعضی احادیث منقول است که انجیر بخورید زیرا که انجیر برای بواسیر فایده دارد و همچنان به درد قرس فایده می سازد. با خوردن انجیر بدبویی دهن ختم می شود و موی سر را دراز می کند .
 
خواص عسل و شفاء هر مرض: ابونعیم از حضرت عایشه (رض) روایت کرده است که نبی کریم (ص) با عسل علاقه زیاد داشت. نبی کریم (ص) به این سبب عسل را بسیار دوست داشت که الله (ج) فرموده است که در عسل شفا است و حکماء فواید بی شمار عسل را نوشته کرده اند. خوردن عسل به شکم خالی بلغم را از بین می برد معده را صفا می کند فضلات را دور میسازد معده را به اعتدال می آورد به دماغ طاقت میدهد بندش ادرار را جاری می سازد و اشتها آور است
 
اشیایکه فراموشی را بیشتر میسازد:1 خوردن پنیر 2 خوردن اشیای که موش درآن دهن زده باشند3 خوردن سیب ترش 4 خوردن زیاد گشنیزسبز 5 اکثر تلاوت قرآن در گورستان .
فواید خوردن نمک : نبی کریم (ص) فرموده است: خوردن را با نمک شروع کنید بخاطریکه نمک هفتاد مرض را شفا میبخشد که در آن امراض جذام ، دیوانه گی ،شکم دردی،دندان دردی و غیره شامل اند.
 
علاج تصفیه خون:مولف کتاب شرعۀ الاسلام یک حدیث نقل کرده است که در هر انار یک قطره از آب جنت است. انار فواید بیشمار دارد.مثلآ خون را صفا میکند،خون نا پاک را از بین میبرد ، سوزش معده را نرم و از بین میبرد ، اسهال را بند می سازد ،غذا را زود هضم میکند ،جگر را قوی می سازد ، صدا را صاف ، بدن را کلان میسازد .
 
کفارهء امراض بزرگ توسط امراض کوچک: صاحب جامع کبیر حدیثی را نقل کرده است که نبی کریم (ص) فرموده است چهار چیز باید برای چهار چیز مضر پنداشته نشود.
1)    در دو تکلیف چشم آن را از کورشدن محفوظ نگهمیدارد.
2)    ریزش کردن انسان را از مرض برص نجات میدهد.
3)    سرفه کردن انسان را از مرض فلج محفوظ می دارد.
4)    دانه های گندهء وجود انسان را از مرض برص محفوظ میدارد.
مطلب این حدیث اینست وقتیکه این چهار مرض برای انسان پیش می آید آن را باید بد و مضر نپندارد . چون آمدن این امراض ، انسان را از امراض خطرناک محفوظ میدارد.