آرشیف

2015-1-16

انجینر نصیراحمد رامش

طريق ساختن واستفاده ادويه لايم سلفر جهت کنترول امراض و آفات اشجار مثمر

 

لايم سلفر يك ادويه تركيبي است كه از پودر سلفر وچونه يا آهك  ساخته مي شود.
اين ادويه براي جلوگيري واز بين بردن امراض و آفات درختان مثمر مفيد بوده و از جمله ادويجاتي است كه در زمان استراحت  درختان يعني در فصل زمستان استفاده مي شود.
 
1_ فوائد ادويه لايم سلفر:
الف:   درهنگام سمپاشي لايم سلفردر روي تنه وشاخهاي درختان لايه اي را بوجود مي آورد كه تمام بقاياي امراض وآفات از قبيل( تخم،لاروها , وخود امراض كه در زير پوست, تنه ,شاخ وبرگ درختان زمستان گذراني مي كنند در موقع ادويه پاشي  تمام آنها زير لايه ادويه قرار گرفته و از بين مي روند.
 
ب:  وقتي كه اشجار با لايم سلفر سمپاشي مي شوند لايه كه بالاي شاخه ها و تنه اشجار بوجود  مي آورد بر علاوه كه امراض وآفات درخت را از بين مي برد مانع حمله آفات و امراض بيروني شد ه و حتي از يخ زده گي اشجار جلوگيري مي كند.
 
ج:  سمپاشي لايم سلفر بهترين طريقه كنترول امراض وآفات نباتي درزمان رشد و نموي درختان مي باشد چون  درفصل زمستان بقاياي امراض وآفات از بين رفته ودر فصل بهار وتابستان امراض و آفات كم شده و درخت های مثمر بشکل نورمال به رشد همه گانی خود شروع می نمایند.
 
2:طریقه ساختن لايم سلفر:
براي ساختن لايم سلفر بايد از فرمول 5 .1:2:3 پيروي كرد يعني يك كيلو گرام آهك ،دو كيلو گرام پودرسلفر وسه ونيم گلن 4ليتره آب يا (14 ليترآب)براي ساختن لايم سلفر لازم است،
براي ساختن آن اول مقداريك كيلو آهك را در ظرفي انداخته و مقداري آب بالاي آهك علاوه شود تا آهك از شكل آب نرسيده به شكل آهك  آب رسيده مبدل گردد، بعدا مقدار 2كيلو پودر سلفر را در داخل ظرف ديگر(پیپ 16 کیلوئی خالی ) انداخته و آهك آماده شده را به آن اضافه, و مقدار آب تعین شده يعني 14 لیتر آب را بالاي آن انداخته و خوب با چوب شور مي دهيم ,و سپس ظرف مخصوص  مخلوط مواد را با لای آتش گذاشته وحرارت مي دهيم در هنگام حرارت بايد خوب شور داده شود تا به نقطه جوش برسد از زمان نقطه جوش بايد يك ساعت ديگر اين مخلوط را جوش بدهيم تا رنگ محلول به رنگ نصواري تيره در آيد نا گفته نبايد گذاشت كه در هنگام جوش دادن بايد به طور دوام دار با چوبي شور داده شود زماني كه يك ساعت مكمل جوش خورد ظرف حاوي لايم سلفر را از بالاي آتش برداشته، مي گذاريم تا سرد شود و مواد اضافه آن تهنشين شود بعدا بطور آهسته محلول آماده شده يعني ادويه لايم سلفر را در ظرف پلاستيكي ريخته و  از ريختن مواد تهنشين شده به ظرف پلاستيكي جلوگيري شود و اين كار را دو يا سه بار تكرار نموده تا تمام محلول لايم سلفر از مواد تهنشين شده (مواد اضافی) جدا شود ، محلول جدا شده از مواد تهنشين شده عبارت از محلول لايم سلفر مي باشد كه مورد استفاده قرار مي گيرد و مواد تهنشين شده مواد اضافی است كه بايد دور انداخته و بهتر است كه زير خا ك شود .
 
3:طريقه استفاده محلول لايم سلفر:
براي سمپاشي درختان از محلول لايم سلفرآماده شده ، بايد از فرمول 1:9 پيروي نمود، يعني يك ليتر ازمحلول لايم سلفر آماده شده و 9 ليتر آب را داخل سمپاش انداخته و سمپاشي بالاي درختان را شروع مي كنیم
ناگفته نبايد گذاشت كه زمان سمپاشي وقت استراحت درختان يعني زماني كه درختان عاري از برگ و جوانه باشند در زمستان مي باشد.
 
نكات مهم كه بايد در وقت سمپاشي مراعات شود و نگهداری و ظروف محلول))
1:  اشخاصي كه به ساختن و استفاده لايم سلفر اقدام مي كنند بايد به خاطر جلوگيري از مسموميت مجهز به ماسك،عینک, دستكش و لباس كار باشند .     
 
2: بعد از سمپاشي  دست وصورت را با آب وصابون شسته و لباس را تعويض كنند
 
3:درزمان سمپاشي امكان باريدن برف وباران مي رود،لذا بايد زماني سمپاشي شود كه حداقل تا سه یا چهار  روز ادويه بالاي درختان بماند.
4: براي بهبودي سمپاشي بهتر است هر دفعه بعد از باران زمانیکه هوا آفتابي باشد سمپاشي صورت گیرد.
 
5:بهترين وقت سمپاشي در اواخر دلو و اوايل حوت بعد از برفهاي سنگين و سردي هاي زياد تا قبل از زنده شدن جوانه هاي درختان مي باشد که باید در همین زمان اقدام به سمپاشی نمود.
 
6:براي ساختن لايم سلفر نبايد ازظروف آشپزي (ديگهاي مسي و روي )استفاده نشود.
 
7: بهترين ظرف براي جوشاندن لايم سلفر پیپ ها ي خالي  16 كيلويي روغن كه پاك وبدون كدام سوراخ باشد بوده و می باشد.
 
 8: براي نگهداری محلول لايم سلفر از ظروف پلاستيكي سر بسته مي توان استفاده كرد.
 
 9: از محلول آماده شده 15 الي 20 روز مي توان استفاده كرد اگر مدت زياد بماند خاصيت خود را از دست مي دهد
 
10: محلول لایم سلفر نباید در نزدیک مکان نگهداری مواشی  و حیوانات اهلی قرار داده شود.
 
وسلام :
ترتیب کننده: انجینر نصیراحمد رامش