آرشیف

2021-7-4

سلیمان کبیر نوری

طالبان “قرآن را همراه با جانماز” آتش زدند

 

طالبان، بدخشی‌ها را از کندز کوچ اجباری دادند

 

بیست سال از هجوم و لشکر کشی نیرو های غرب زیر نام  محو و نابودی شبکه های تروریستی طالبان، القاعده، و مجازات حامیان ایشان در کشور گذشت. غرب طی بیست سال تمام مصروف غارت گری منابع زیر زمینی(لیتیوم و یورانیوم) و روزمینی(سالانه صد ها میلیارد دالر فقط از سود کشت تریاک، قاچاق و ترافیک مواد مخدر به جیب زده است) بود.

بلی، طی بیست سال تمام نی تنها که برای نابودی شبکه های تروریستی به تعهدات بین المللی خویش وقعی نگذاشت، بل در رشد، توسعه و گسترش شبکه های ترورییستی، بنیادگرایی و افراطیت در افغانستان نقش سترگی را ایفا نموده است.

 

به همیاری و همبودی پلید ترین چهره های تاریخ قرن معاصر افغانستان، آقایان حامد کرزی- اشرف غنی، دبل عبدالله، و گروپ های وابسته به این سه تن، توانست یکبار دگر به تروریزم جان دهند و آنان را در سرتاسر افغانستان به سان ویروس مهلک کرونا پخش نماید.

پس از استراتیژی ای به اصطلاح عقب نشینی های تاکتیکی، یا به قول نخبه ی استخباراتی معلوم الحال خارجی آقای امرالله خان که بتاریخ  17 جون بیرون کشیدن نیرو های دولتی از ولسوالی شینکی ولایت زابل را یک ” راز اطلاعاتی” خوانده بود. جالب است که آقای امرالله خان به تاریخ 14 جون نیز در واکنش به گزارش ها در باره سقوط ولسوالی های کشورش گفته بود که«فریب تبلیغات را نخورید».

اما امروز آقای صالح خبر دارند که نیروهای دولتی از نزدیک به دوصد ولسوالی ” عقب نشینی تاکتیکی” کرده و تمامی سلاح ها و مهمات از قبیل ماشین های زرهی و محاربوی، تانک ها، راکت انداز ها، سلاح کوت ها همه و همه در اختیار تروریستان طالب قرار داده شده است؟

طی چند سال اخیری که از شروع نسل کشی  ملیت هزاره به وسیله ی طالبان در کشور میگذرد؛ طالبان نسل کشی را در ولایات ترکتباران نیز آغاز کرده اند.

چه عجب! در ولسوالی اندخوی، یکی از پر جمعیت ترین ولسوالی های ولایت فاریاب که نزدیک به نیم میلیون نفوس دارد، طالبان با تصرف این ولسوالی، حدود صد و بیست دکان  و مغازه های آن شهر را به آتش میکشند. ساختمنان های دولتی را انفجار میدهند، اما جالب اینکه، اقامتگاه آقای شاکر کارگر، مشاور ارشد  رییس جمهور غنی را نه تنها تخریب نمیکنند، بل امنیت آن را تامین می کنند.

 

 

ادامه مطلب در اینجا