آرشیف

2016-5-3

afrotan

صلح بــــــه صیغهء مجهول !

میگویند ، سربازی  که  راکت  RPG را سرچپه یعنی بصورت معکوس  بروي شانه اش مانده  بود شليك کردودوستان خود را كه پشت سر او ايستاده بودندباخون آغشته ساخت . وقتی براواعتراض كردند كه اين چه كاري بود که کردی چرا راکت را که  سرچپه برشانه مانده بودی شلیک کــــردی ؟ آن سربازنظامی بلادرنگ  درجواب گفت؛ وقتي اين آر پي جي RPG  خودي ها را به این روزرساند ، بر سر دشمن چه بلايي را می آورد ؟! 

 

ادامه مطلب در اینجا