آرشیف

2019-5-6

محمد امین فروتن

صلح اشرف غنی و جایگاه مخالفان درقرئت مذهبی استاد سیاف !

مکثی برتنگناهای دالری صلح بین الافغانی !
اگر بگوئیم که این برادر عزیز مان حضرت استاد عبدالرب رسول سیاف مالک چندین شبکه مافیائی آدم ربائیبه سردسته گی آقا ممتاز برادر زاده اش ،  رئیس پوهنتون دعوت ایضأ بنیانگذار شبکه ۲۴ ساعته رادیو تلویزیون دعوت ، هکذا مالک هزاران هکتار زمین غنیمت گرفته  شده در کاریزمیر و پغمان از روزی که با عصای محمد عمر خان داؤد زی  رئیس بخش سیاسی جبهه حراست و ثبات برهبریی حضرت عبدالرب رسول سیاف و مالک بزرگترین مرکز تجارتی عمر داؤد زی در شهر کابل که تازه و از راه گروه  بین  المللی الکوزیبه خانقاه ارگ یا همان شرکت بین المللی خطیب العالمیپیوسته  ریاست لویه جرگه مشورتی صلح را مزین فرموده است الی یومنا هذا ! صد ها گام بلند در تعمیر و ترمیم ریأ کارانه حضور خود در رکاب نظام کنونی برداشته است .
 البته سخنی به گزافه و خلاف واقیعت نه گفته ایم هرچند همه خواننده گان عزیزمان یک صدا بفرمایند که نه خیر گفته ایم ! 

سیاف وبرداشت کوفته ای از فرآیند  صلح با مخالفان !
مثلت ُ مثلأ همین چندی قبل آنگاه که سخنگوی انلائین جنگجویان موسوم به طالبان  مسؤلیت انجام عملیات انتحاری بر تأسیسات شبکه مافیائی من جمله هوتل سپوږمۍ  وابسته به استاد عبدالرسول خان سیاف را که گفته می شود از غنائیم و من وسلوای جهاد مقدس پنداشته میشوند بر عهده گرفت ، خون مبارک استاد عزیز به جوش آمد و دریک منبری که به مناسبت هفته شهید برپاشده بود حضور یافت که  فضائل و مناقب تقدیس شده خشونتبا چاشنی صلح را با چنین ادبیاتی بیــان داشته بــود :

 

ادامه مطلب در اینجا