آرشیف

2018-7-30

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

صبا

صبا؛ نسیم خویشی که به هنگام بامداد، در موسوم بهاران می وزد و سبب شگفتن گل ها و گیاهان و با عاشقان ویژه و به همگان نشاط و خوشی چون دمِ عیسی می آورد. صبا؛ یکی از عناصر فارسی است که در دیوان خواجه صاحب فراوان از آن یاد شده است. اینگونه، چون نسیم سحر نسیم، عطر گردان، باد نوروزی و نسیم شمال خیلی ها یاد شده است. در فیروزکوه که نه سرک داریم، نه برق و نه هم بنام پورت های بازرگانی اصلاً آشنا نیستیم چه جایی رسد از آشنایی مان با تمدن دنیا!!!
جوانان ما در فیروزکوه با غزل های خواجه صاحب حافظ آشنایی کامل دارند. با تمدن و دنیا در غزل های حافظ آشنایی پیدا کردند و با غزل های حافظ در شور و رقص اند و دست یازیدن با تمدن دنیا. تا هنوز نتوانستند صراحی حافظ به کف گیرند و به تمدن وصل شوند. در خانواده های غریب در فیروزکوه این دو کتاب مقدس در یک تاقچه قرار دارند که یکیش قرآن و دیگرش کلام حافظ. گاهی حافظ به زیر به قرار دارد و قرآن به رو و زمانی هم قرآن به زیر و حافظ در رو قرار دارد. 
متأسفانه این هر دو کتاب مقدس گاه گاهی در جنگ آزمایی های سی سال اخیر از طرف جنگ جویان به آتش کشیده شده است که ما تنها می توانیم بگوییم واویلا، وا حسرتا! خداوندا! نجات مان عطا بفرما که بتوانیم حقوق مان را از سیاسیون رنگارنگ با رخت های گونه گون فرا چنگ بیاوریم. یا الله کمک مان فرما!!!

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی