آرشیف

2015-1-9

لعل محمد محمودی سنجرانی

شیـوه حـکـومـت در اســـــلام

 

حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه فردی یا گروهی نیست. بلکه تبلور ارمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدی راه خود را به سوی هدف نهایی ( حرکت به سوی الله (ج) ) بگشاید ملت افغانستان در جریان جهاد و مقاومت خود را ازغبارها و زنگای نظام کمونیستی و نظام متحجر طالبانی زدوده. و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمودند. و به مواضع فکری جهان بینی اصیل اسلامی بازگشتند و اکنون بر ان است که با موازین اسلامی جامعه نمونه ( اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه ای رسالت قانون اسلامی این است که زمینه های اعتقاد نهضت اسلامی را عینیت بخشد .و شرایط را به وجود اورد که در ان انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد .قانون اسلامی با توجه به محتواء اسلامی اش در افغانستان که حرکت برای پیروزی تمامی ملت مستضعف بر مستکبرین بود زمینه تداوم روحیه حکومت های اسلامی در داخل و خارج از کشور عزیز فراهم نمود. به ویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل ملت واحد را در جهان هموار کند . واستمرار مبارزه در نجات ملل محروم که سالهای سال تحت ستم نظام های دیکاتوری بودند قوام یابد. حکومت اسلامی با توجه به ماهیت این قانون بزرگ قرانی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و درخط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند . در اینجا است که نهاد ها بنیاد های سیاسی که خود پایه تشکل جامعه است بر اساس تلقی مکتب صالحان و نیکوکاران عهد دار حکومت و اداره مملکت می گردند . قانونگذاری که مبین ضابط های مدیریت اجتماعی است بر مدار قران و سنت پیامبر اسلام جریان می یابد . ملت مسلمان افغانستان و حکومت آینده کشور در صورت پا گذاشتن بر ارکه قدرت که باید ملت برایشان توسط ارای مستقیم اعطا نمایند خود را مزین براین قانون الهی نمایند. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان باید برای نیل به اهداف مذکور همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد . 
1 . نظام حکومت افغانستان برپایه ایمان به خداوند یکتا و کلیمه توحید ( لااله الله محمد رسول الله ) اختصاص حاکمیت به او ولزوم تسلیم در برابر امر الله (ج). 
2 . پیروی از شریعت قرآ حضرت سرور کائینات جناب محمد (ص).
3 . ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائیل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی درتمام سراسر کشور.
4 . بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و سائیل دیگر. و جلوگیری از سوء استفاده از ازادی بیان .
5 . تعلیم وتربیه رایگان برای همه درتمام سطوح و تسهیل و تعمیم اموزش برای فرزندان کشور.
6 . تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، تخنیکی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان در داخل و خارج از کشور.
7 . طرد کامل هر گونه استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب . وسد نمودن هر نوع مداخله کشورهای سلطه جو مداخله گر بخصوص پاکستان وایران .
8 . محو هرگونه استبداد و خود کامگی و انحصار طلبی .
9 . تامین ازادیهای سیاسی و اجتماعی و حدود قانون اسلامی و قانون نافذه کشور.
10 . مشارکت عامه مردم در تعین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش.
11 . رفع تبعیضات ناروا نژادی ، لسانی ، قومی و مذهبی و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه مادی و منعوی .
12 . ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری. از قبیل . وزارت امورزنان ، وزارت مواد مخدریا مدغم ان به وزارت داخله ، اداره ارگان های محلی . مدغم شدن ریاست امنیت ملی به وزرات داخله ، اداره مبارزه با ارتشا فساد اداری کم کردن مشاورین ریاست جمهوری ، معاونیت های ولایات .
13 . تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق تربیه کادرها واموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور 
14 . اساس گذاری اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجادرفاه ورفع فقرو برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های غذا ، مسکن ، کار ، صحی تعمیم بیمه حفظ الصحه و محیط زیست سالم .
15 . تامین خود کفایی در علوم ، فنون ،صنعت ، زراعت و مالداری . 
16 . تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون کشور .
17 . توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم بوجود اوردن فضای اخوت .
18 . تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلامی ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از ملت های مظلوم جهان .
تمام قوانین ومقررات مدنی ،جزایی ،اقتصادی، فرهنگی ،نظامی ،سیاسی وغیره انها باید بر اساس موازین دین مقدس اسلام باشد. سعادت و نیک بختی فراوان نصیب ملت مظلوم افغانستان خواهد به امید صلح و ختم جنگ در سراسر کشور .
سنجرانی 29 /05/1392