آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

شیرمحمد هجری

شیرمحمد هجری فرزند احمد در سال1300 در قریه ده قاضی ساغر چشم به جهان گشود علاوه از مسجد تا صنف سوم درس خوانده با سواد بوده است. موصوف بعدا در قریه خاک پلک مسکن گزین شده شغل اصلی آن زراعت و مالداری بوده در طول عمر دارای یک زن و یک دختر بوده شخصی فقیر و تهی دست بنظر میرسد اما از دوران کودکی با قریحه شعری که داشته به سبک محلی اشعار دارد که اینک بطور نمونه یکی از اشعار موصوف که بطور ترانه در مکاتب خوانده میشود پیشکش مینمایم.

طبعم چه خوش سروده بر بوستان ساغر

از چشمه های سرشار آب روان ساغر

جان بخش و روح پرور آواز آبشارش
هر رنگ گل بروید در دشت و کان ساغر

انگشتریست غورات ساغر به آن نگین است
گواه به خوبی اوست آب روان ساغر

این ساغر پر از می از دست خویش بگذار
جام بقاطلب کن زان راز دان ساغر

هجری صفات ساغر زین بیشتر چه گویی؟
ورد زبان گشته باغ و چنان ساغر

 

 

 

هجری

 

 

شیر محمد هجری ساغری یکی از شاعران با نام و نشان در ولسوالی ساغر ولایت غور

شیر محمد هجری ساغری یکی از شاعران با نام و نشان در ولسوالی ساغر ولایت غور میباشد. غزلهای هجری بوسیله دف چنگ و نی در تمام محافل عروسی با عشق و علاقه خاص زمزمه میشود. درهمه مکاتیب ساغر اشعار آن بطوری ترانه سروده شده است، با ان هم موصوف در دیگر نقاط ولایت غور گمنام بنظر میرسد و کدام اثری چاپی از وی بدسترس مردم قرارنداشته است، که اکنون به همت جوانان ولایت غور الخاصه جمشید احمدی و نور محمد نور اشعار آن جمع آوری و تحت نظر استادان عالیقدر جناب فضل الحق فضل و نبی ساقی نواقض خطی آن مرفوع و بتوجه محترم نثار احمد حبیبی غوری و باقی مسوولین بنیاد فرهنگی جهانداران غوری اشعار هجری غوری چاپ گردیده که اینک یک نسخه آن بدسترس من قرارگرفت و برای همه کسانیکه در قسمت جمع آوری اشعار و چاپ کتاب آن زحمت کشیدن صحت و موفقیعت ازبارگاه رب العزت استدعا مینمایم. والسلام